Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

Ημερίδα με θέμα «ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ: Για εργασία και μάθηση χωρίς σύνορα», αύριο στο Υπουργείο


 
Ημερίδα με θέμα «ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ: Για εργασία και μάθηση χωρίς σύνορα», αύριο στο υπουργείο             

Ημερίδα διοργανώνεται αύριο στο υπουργείο στην αίθουσα Jacqueline de Romilly, από τις 9:30 ως τις 14:30, με θέμα «ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ: Για εργασία και μάθηση χωρίς σύνορα». Την εκδήλωση θα χαιρετίσει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο Διευθυντής του CEDEFOP και ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ ενώ θα πραγματοποιήσουν εισηγήσεις διεθνείς εμπειρογνώμονες και στελέχη του CEDEFOP και του ΕΟΠΠΕΠ.
Σκοπός της ημερίδας είναι η διάχυση ενημέρωσης για την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων προς όλους τους ενδιαφερόμενους εκπροσώπους φορέων εκπαίδευσης, κατάρτισης απασχόλησης και κοινωνικών εταίρων, εκπαιδευτικούς, συμβούλους σταδιοδρομίας, με στόχο την ευρύτερη αξιοποίησή του προς όφελος των πολιτών σε ότι αφορά την παρουσίαση και κατάταξη των προσόντων τους.
Την Ημερίδα διοργανώνει Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Έκθεσης Αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, υπό την εποπτεία και το συντονισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ως εθνική δομή των Ευρωπαϊκών Δικτύων: Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (NCP),  Εθνικό Κέντρο Ευρωδιαβατηρίου (Europass), Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Euroguidance), Εθνικό Σημείο Αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET).
Με την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων διαμορφώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα συνεκτικό και κατανοητό σύστημα περιγραφής, αποτίμησης και κατάταξης των προσόντων, δηλαδή των τίτλων σπουδών για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης της χώρας. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα αναπτυχθεί μεθοδολογία κατάταξης των προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης. Υπό το πρίσμα της κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής «Ευρώπη 2020», το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και η αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων αποτελεί ένα εργαλείο «μετάφρασης» και συγκρισιμότητας των προσόντων, υπηρετώντας τον ευρύτερο στόχο της ενίσχυσης της διά βίου μάθησης και της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου