Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σήμερα Πέμπτη 29/6/2017,  μετά από πρόσκληση του πλειοψηφούντος  Δημήτρη Παπαευθυμίου,   συγκεντρώθηκαν τα εκλεγμένα  από  την Γενική εκλογική Συνέλευση  μέλη για  το   Δ.Σ της Ομοσπονδίας, στο χώρο του ΕΕΕΕΚ Κωφών και Βαρηκόων, με βασικό θέμα την συγκρότηση του Δ. Σ σε σώμα.

Μετά από διαλογική συζήτηση  και την παρουσίαση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων  της  κάθε θέσης που ορίζει το καταστατικό,  ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία  με βάση την απόλυτη πλειοψηφία.

Μετά το τέλος της διαδικασίας, το Δ.Σ. που προέκυψε έχει την εξής σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                            ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ:                                             ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:               ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΝΝΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΛΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Στην συνέχεια έγινε παρουσίαση των άμεσων προβλημάτων και θεμάτων που πρέπει να απασχολήσουν  το νέο Διοικητικό Συμβούλιο  και συγκεκριμένα  αποφασίστηκε:

·         Η  άμεση διαμόρφωση ατζέντας θεμάτων , η επεξεργασία   επ΄ αυτών καθαρών θέσεων και προτάσεων.

·         Η άμεση κατάθεση αιτήματος συνάντησης του  νέου Δ.Σ με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΕΘ.

·         Η συνέχιση  και ενδυνάμωση της  συνεργασίας του Δ.Σ. με τους φορείς της Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης, του Αναπηρικού Κινήματος και άλλων φορέων υποστήριξης  και ο σχεδιασμός κοινών δράσεων.

·         Η προώθηση των αιτημάτων της Ομοσπονδίας στο ΥΠΠΕΘ και σε όλα τα κόμματα του συνταγματικού τόξου για θέματα  όπως: 

      α. Η πίεση με κάθε μέσο για άμεσους  και μαζικούς διορισμούς ΕΕΠ και ΕΒΠ στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση,
β.  Ο επαναπροσδιορισμός της  έννοιας  της Ειδικής Εκπαίδευσης,
γ. Η πρόταση για τη δημιουργία νέων ή  η επαναξιολόγηση των ήδη λειτουργούντων  εκπαιδευτικών πλαισίων Ειδικής Εκπαίδευσης,
ε. Η αναμόρφωση του κανονισμού λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ και του καθηκοντολογίου του ΕΕΠ και του ΕΒΠ που υπηρετούν σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ, Παράλληλη στήριξη,
στ. Η υπηρεσιακή αναβάθμιση του ΕΒΠ και η  αποσαφήνιση του ρόλου του στο εκπαιδευτικό πλαίσιο
η. Ο σαφής προσδιορισμός της  συμμετοχή του ΕΕΠ και ΕΒΠ στα Ολοήμερα Ειδικά  σχολεία ,
θ. Η ακύρωση του οργανογράμματος του ΥΠΠΕΘ και  η παραμονή του ΕΕΠ και ΕΒΠ στην Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής.
ι. Ο προσδιορισμός των σχέσεων και της καλής  συνεργασίας της ΠΟΣΕΕΠΕΑ με τους Περιφερειακούς Συλλόγους.
ια. Η αναγνώριση, η συνεργασία  και στήριξη όλων των θεσμικών οργάνων που εκπροσωπούν το ΕΕΠ και το ΕΒΠ.
ιβ. Επεξεργασία προτάσεων για τη δημιουργία ή όχι Ενιαίου πίνακα
ιγ. Επανεξέταση της διαδικασίας για τη συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από το ΙΕΠ
ιδ. Επανεξέταση της αναγνώρισης της ιδιωτικής προϋπηρεσίας και μελέτη για τροποποίηση μέσω νομοθετικής ρύθμισης της προϋπηρεσίας  (νόμος 4354/2015 άρθρο 7)..
ιε. Νομικό πλαίσιο διορισμών
                          

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γ. Γραμματέας

Δημήτρης Παπαευθυμίου                                                   Ιωάννης Κυργιόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου