Κυριακή 25 Ιουνίου 2017

Επιστολή προς Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα - Παράκληση για παρέμβαση του Πρωθυπουργού για την αποδοχή των εν ισχύ πιστοποιητικών αναπηρίας

 
Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας έστειλε
επιστολή στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα (αρ. πρωτ. εισερχομένων
Πρωθυπουργού 1856/22-6-17) με την παράκληση να παρέμβει για την
διακοπή της ταλαιπωρίας που υφίσταται ο Άνθρωπος με Ειδικές Ανάγκες
λόγω της παράτυπης άρνησης του Δημοσίου να κάνει δεκτά τα εν ισχύ
πιστοποιητικά αναπηρίας με διάρκεια ισχύος "εφ' όρου ζωής" τα οποία
έχουν εκδοθεί από όλες τις υγειονομικές επιτροπές και πριν την
01-09-2011. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής.
 
Προς: Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα
Κοιν: Συνήγορο του Πολίτη
 
Κύριε Πρωθυπουργέ,
δεδομένης της πάγιας αρχής που διέπει οριζοντίως την έννομη τάξη της
χώρας μας σύμφωνα με την οποία κάθε δημόσιο έγγραφο ισχύει έως την
ημερομηνία λήξης του και παράγει διαρκώς νόμιμα αποτελέσματα,
2δεδομένου ότι κάθε πιστοποιητικό αναπηρίας, ως δημόσιο έγγραφο, από
οποιαδήποτε υγειονομική επιτροπή και εάν έχει εκδοθεί (ΚΕ.Π.Α.,
Α.ΣΥ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της
Ελληνικής Αστυνομίας, Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού
Σώματος, ασφαλιστικών φορέων, νοσοκομείων, Ο.Τ.Α.) ακόμη και πριν την
1-9-2011 με διάρκεια ισχύος “εφ' όρου ζωής”, είναι απόλυτα ισχυρό και
παράγει διαρκώς νόμιμα αποτελέσματα έως την λήξη του,
3δεδομένης της συνεχιζόμενης άρνησης συμμόρφωσης των δημοσίων
υπηρεσιών να εφαρμόσουν τον νόμο και να αποδέχονται χωρίς άλλο τα κάθε
είδους πιστοποιητικά αναπηρίας με διάρκεια ισχύος “εφ' όρου ζωής”, και
4δεδομένης της μέγιστης ταλαιπωρίας στην οποία υπόκεινται οι Άνθρωποι
με Ειδικές Ανάγκες λόγω της προαναφερθείσας παράτυπης υπέρβασης
εξουσίας ορισμένων δημοσίων υπαλλήλων
σας παρακαλούμε όπως δράσετε ώστε να τερματιστεί οριστικά η ταλαιπωρία
του Έλληνα πολίτη με Ειδικές Ανάγκες λόγω αυτής της κατάστασης,
δίνοντας εντολή προς όλα τα υπουργεία να υπενθυμίσουν σε κάθε δημόσια
υπηρεσία και σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους τα προαναφερόμενα
αυτονόητα, τα οποία γνωρίζουν πλην όμως δεν εφαρμόζουν.

takisalexandrakis.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου