Σάββατο 24 Ιουνίου 2017

HOrse Riding Special Education(HO.R.S.E.) in Autism...Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών(ΚΕ.Θ.Ι.Σ.) & Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών...Κυριακή 25 Ιουνίου 2017...Νέος Σκοπός Σερρών


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου