Κυριακή 25 Ιουνίου 2017

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής διευθυντών / ντριών και υποδιευθυντών /ντριών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης


Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής διευθυντών / ντριών και υποδιευθυντών /ντριών των Σχολείων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Μέρους Α1 του ν. 4473/17 (ΦΕΚ-78 Α) στις ιδιαίτερες συνθήκες των λειτουργούντων υπό ενιαία διεύθυνση Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για την επιλογή των διευθυντών / ντριών και υποδιευθυντών / ντριών αυτών
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου