Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017

Νομιμότητα και Διαφάνεια στις διαδικασίες αναθέσεων του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών του ενεργειών, είναι αρμόδιο για την Οικονομική Διαχείριση των Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών διαχειριστικής ευθύνης του.
Το ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον έχει προχωρήσει σε απόφαση για διενέργεια Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών διαχειριστικής ευθύνης του.
Με τον τρόπο αυτό τελειώνουν οριστικά οι κατακερματισμένες διαδικασίες απευθείας αναθέσεων, χωρίς έλεγχο, οι οποίες γίνονταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και των κανόνων χρηστής διαχείρισης.
Το γεγονός αυτό συνεπάγεται απλούστευση, μεγαλύτερη αποδοτικότητα, διαφάνεια, διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, την παρακολούθηση θεμάτων εξασφάλισης ανεξαρτησίας κατά τη διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων, εξορθολογισμό δαπανών, καθώς και εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου