Τρίτη 27 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ ΓΙΑ 186 ΘΕΣΕΙΣ(27 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΜΕΑ) ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΑθήνα, 26 Ιουνίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8Κ/2017
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 8Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου