Κυριακή 27 Αυγούστου 2017

Επιστολή προς τους γονείς και κηδεμόνες ενόψει της λειτουργίας του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Φλώρινας


Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες –και τους καλεί να στηρίξουν το Νέο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο, το οποίο θα λειτουργήσει από το Σεπτέμβριο στην πόλη μας και θα στεγαστεί στο 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας (περιοχή Αγ. Παρασκευής). Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Διεύθυνσης τις εργάσιμες ώρες και στα τηλ. 2385054574 και 54575.
Το συγκεκριμένο σχολείο, που ανήκει στη δευτεροβάθμια ειδική επαγγελματική εκπαίδευση, απευθύνεται σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίοι παρουσιάζουν χαμηλή σχολική επίδοση, επειδή τα μαθήματα στο σχολείο της γειτονιάς τους δεν είναι προσαρμοσμένα στις μαθησιακές ανάγκες τους. Έτσι, ένας μαθητής που παρουσιάζει μειωμένα μαθησιακά επιτεύγματα στο γυμνάσιο στο οποίο φοιτά,  μπορεί να εγγραφεί στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο, έως το 16ο έτος της ηλικίας του (το αργότερο). Η καθημερινή μετακίνηση των μαθητών που δεν διαμένουν στη Φλώρινα προς το σχολείο, γίνεται δωρεάν με ειδικά μισθωμένα οχήματα.
Το προσωπικό του παραπάνω σχολείου αποτελείται από: 
α) εκπαιδευτικούς εξειδικευμένους στις μαθησιακές δυσκολίες, που εφαρμόζουν προγράμματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας, προκειμένου οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να μπορούν να αφομοιώσουν ευχερώς  την επίσημη διδακτέα ύλη
β) ψυχολόγους με εξειδίκευση στη σχολική ψυχολογία ή την ειδική αγωγή, οι οποίοι παρέχουν συστηματική ψυχολογική υποστήριξη σε κάθε μαθητή ξεχωριστά, στο πλαίσιο του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου
γ) κοινωνικούς λειτουργούς, που υποστηρίζουν έμπρακτα τις οικογένειες των μαθητών και κάνουν τις αναγκαίες διασυνδέσεις με κοινωνικές υπηρεσίες και φορείς, ώστε να διευκολυνθεί η  κοινωνική ένταξη των μαθητών.
Προϋποθέσεις φοίτησης στο σχολείο
Για να φοιτήσει κάποιος μαθητής στο σχολείο χρειάζεται να:
α) έχει λάβει απολυτήριο Δημοτικού (για τη φοίτηση στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο) ή Γυμνασίου (για τη φοίτηση στο Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο). Στην περίπτωση που κάποιος μαθητής επιθυμεί τη μετεγγραφή του κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, μπορεί να γίνει η σχετική διαδικασία μέσα από τις προβλεπόμενες ενέργειες των γονέων του και των διευθυντών των σχολείων.
β) έχει λάβει γνωμάτευση από Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), στην οποία να αναφέρονται αναλυτικά οι μαθησιακές του δυσκολίες και να προτείνεται ρητώς αυτό το εκπαιδευτικό πλαίσιο ως το πλέον κατάλληλο για τη μαθησιακή και συναισθηματική του υποστήριξη.
γ) υποβληθεί αίτηση εγγραφής στο σχολείο από τους γονείς/κηδεμόνες του μαθητών.
Ο απόφοιτος του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου μπορεί να συνεχίσει τη φοίτησή του ως εξής:
α) στο Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο, στο οποίο εφαρμόζονται τα επίσημα αναλυτικά προγράμματα των Εσπερινών Λυκείων.
β) στο Γενικό Λύκειο
γ) στο ΕΠΑΛ (ημερήσιο και εσπερινό)
δ) σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Ο απόφοιτος του Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου αποκτά απολυτήριο λυκείου (ισότιμο του γενικού λυκείου), καθώς και επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4.
Για όλους αυτούς τους λόγους καλούνται οι γονείς να ενημερώσουν τα παιδιά τους για τις δυνατότητες που τους προσφέρονται μέσα από τη λειτουργία αυτού του σχολείου, ώστε αυτό να στελεχωθεί με μαθητικό δυναμικό.
 Ελπίζουμε και ευχόμαστε η τοπική κοινωνία ν’ ανταποκριθεί θετικά και να στηρίξει το νέο αυτό εγχείρημα, το οποίο έχει ως στόχο ν’ αποδείξει ότι, το Σχολείο αγκαλιάζει όλους και ενδιαφέρεται για όλους.

Ο Διευθυντής
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Ιωάννου Παύλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου