Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕ16/ΤΕ16 ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018image   Εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3528/2007


image   Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
      Ενημερώσεις:
      30-08-2017:   Ανακοινοποίηση πινάκων.
      25-08-2017:   Κύρωση πινάκων.
      01-06-2017:   Πρώτη ανάρτηση.


image   Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας
      Ενημερώσεις:
      30-08-2017:   Ανακοινοποίηση πινάκων.
      25-08-2017:   Κύρωση πινάκων.
      01-06-2017:   Πρώτη ανάρτηση.


image   Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
      Ενημερώσεις:
      30-08-2017:   Κύρωση πινάκων κλάδων ΠΕ16/ΤΕ16.
      28-08-2017:   Ανακοινοποίηση πινάκων κλάδων ΠΕ03 & ΠΕ04.04.
      25-08-2017:   Κύρωση πινάκων, εκτός των κλάδων ΠΕ16/ΤΕ16.
      07-06-2017:   Πρώτη ανάρτηση.


image   Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας
      Ενημερώσεις:
      30-08-2017:   Κύρωση πινάκων κλάδων ΠΕ16/ΤΕ16.
      25-08-2017:   Κύρωση πινάκων, εκτός των κλάδων ΠΕ16/ΤΕ16.
      07-06-2017:   Πρώτη ανάρτηση.


image   Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Μουσικών Σχολείων ανά μουσικό όργανο
      Ενημερώσεις:
      08-30-2017   Κύρωση πινάκων.
      07-06-2017   Πρώτη ανάρτηση.


image   Πίνακας Κατάταξης Ωρομίσθιων Μουσικών Σχολείων ανά μουσικό όργανο
      Ενημερώσεις:
      26-06-2017   Πρώτη ανάρτηση.


   Ενιαίος Πίνακας Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης
      Ενημερώσεις:
      21-07-2017:   Κύρωση πινάκων.
      02-06-2017:   Πρώτη ανάρτηση.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

   Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ)
      Ενημερώσεις:
      30-08-2017:  Κύρωση πινάκων κλάδων ΠΕ16/ΤΕ16.
      30-08-2017:  Ανακοινοποίηση πινάκων κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70.

      28-08-2017:  Ανακοινοποίηση πινάκων κλάδου ΠΕ03.
      25-08-2017:  Κύρωση πινάκων, εκτός των κλάδων ΠΕ16/ΤΕ16.
      07-06-2017:  Πρώτη ανάρτηση κλάδων δευτεροβάθμιας.
      01-06-2017:  Πρώτη ανάρτηση ΠΕ60 και ΠΕ70.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου