Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017

Σ.Υ.Π.Υ.Υ.Π.: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΦΟΡΑΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΣΥΠΥΥΠ)
ΕΔΡΑ: Λ. Κηφισίας  16,
Αμπελόκηποι- Αθήνα  115-26
                                 Αθήνα   28-08-2017  
                                     Αρ. Πρωτ.:                                               
                                       
                                            Προς:                  
Τηλ. 2131316384 φαξ.: 210-3442203 -  Γενική Επιθεωρήτρια Δημοσίας Διοίκησης
    κυρία Μαρία Παπασπύρου-Ζεντέλη.

                     Κοιν.:  
- Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και         Θρησκευμάτων  κ Κωνσταντίνο  Γαβρόγλου
-  Γενικό Γραμματέα Υπουργείου        
     κ Γεώργιο Αγγελόπουλο
-  Aναπληρώτρια Δ/ντρια της Γεν. Δ/νσης Ανθρωπ. Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων  κ Ιωάννα Χρήστου  
-  Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Β΄
-  Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
-  Π.Ο.Σ.Υ.Π.
-  Μέλη μας
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΦΟΡΑ

Κυρία Γενική Επιθεωρήτρια,
Ο Σύλλογος μας είχε καταθέσει το με αρ. πρωτ. 26/13-3-2017 υπόμνημά μας προς το Υπουργείο Παιδείας, με αίτημα όπως η Διοίκηση προβεί, κατά τις ισχύουσες διατάξεις (άρ. 38 παρ. 1 και 2 Ν. 4456/2017), πρώτον στην ολοκλήρωση των 61 μετατάξεων της συνεδριάσεως του ΚΥΣΔΙΠ της 15-12-2016 εντός 15 ημερών και δεύτερον στην πραγματοποίηση των λοιπών εκκρεμών μετατάξεων για τις οποίες υπάρχει ήδη η αποδέσμευση των εκπαιδευτικών από τα οικεία υπηρεσιακά τους συμβούλια και για τις οποίες η αίτηση είχε γίνει πριν την 2-12-2016 μέχρι τον προσεχή Ιούνιο.
Η Διοίκηση όμως και ειδικότερα συγκεκριμένοι υπηρεσιακοί παράγοντες της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, επέλεξαν και επιλέγουν σιωπηρώς την μη ικανοποίηση των εν λόγω αιτημάτων. Στα σχετικά έγγραφα μας τους επισημάναμε τους κινδύνους που δημιουργούνται από την μη ολοκλήρωση της διαδικασίας των εν λόγω μετατάξεων καθώς και το γεγονός ότι η τυχόν ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν προκαλεί την παραμικρή δημοσιονομική επιβάρυνση, αντιθέτως όμως συμβάλει στην καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας.
Επισημάναμε επανειλημμένως ότι η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας και η μη έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων, από τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης συνιστά παράλειψη για την οποία υπέχουν πλέον πειθαρχικές, ποινικές και αστικές ευθύνες, την αναγνώριση των οποίων πρόκειται αρμοδίως να επιδιώξουμε.     
Προς τούτο υποβάλλαμε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών την από 8/5/2017 (με ΑΒΜ: Δ2017/1352) και την από 2/8/2017 (με ΑΒΜ: Γ2017/2561) μηνυτήριες αναφορές μας, για την αναζήτηση τυχόν ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών, ενώ παράλληλα επιφυλασσόμαστε να προβούμε ως Σύλλογος αλλά και ο κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος σε περεταίρω ενέργειες. 
Ήδη με την παρούσα Σας γνωστοποιούμε τη σχετική αλληλογραφία μας με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθώς και δημόσια έγγραφα που δεικνύουν τις θεσμικές ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί, προς ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας των μετατάξεων και παρακαλούμε για τις δικές Σας ενέργειες.

   Για το Δ.Σ. του ΣΥΠΥΥΠ

                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
                   
                      ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΩΝΤΑΣ                                        ΠΕΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Συνημμένα έγγραφα:
1.      26/13-3-2017
2.      50/12-4-2017
3.      88/12-5-2017
4.      121/10-8-17
5.      Α.Β.Μ.  Δ2017/1352, μηνυτήρια αναφορά
6.      Α.Β.Μ.  Γ2017/2561, μηνυτήρια αναφορά
7.      19-6-2015/Υ.Σ.
8.      101372/Ε1/25-6-2015
9.      26-6-2015/Υ.Σ.
10.  70015/Γ1/25-4-2016
11.  125080/Γ1/21-7-2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου