Κυριακή 27 Αυγούστου 2017

"Με βάση την καταγραφή των λειτουργικών κενών από τους Δ/ντές εκπαίδευσης Π.Ε. προκύπτει πως τα κενά εκπαιδευτικών στην Π.Ε. ξεπερνούν τις 14.000"

 
Παληγιάννης Βασίλειος
Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.

Τηλ. 6974750409
Fax: 2103442287
 e-mail: paligiannis@hotmail.gr
Αθήνα, 26/8/2017


Με βάση την καταγραφή των λειτουργικών κενών από τους Δ/ντές εκπαίδευσης Π.Ε. προκύπτει πως τα κενά εκπαιδευτικών στην Π.Ε. ξεπερνούν τις 14.000.

Συγκεκριμένα 8.809 είναι τα κενά στην Γενική Αγωγή και 2.409 σε ΣΜΕΑ και ΚΕΔΔΥ.

Στα παραπάνω κενά θα προστεθούν κι αυτά της παράλληλης στήριξης περίπου 2.500-3.000 καθώς επίσης κι αυτά που θα προκύψουν μετά την έναρξη του σχολικού έτους (άδειες ανατροφής, αναρρωτικές, άνευ αποδοχών κτλ.).

Σας διευκρινίζω πως τα κενά των πινάκων που έχω αναρτήσει στις 25-8-17 θα διαφοροποιηθούν μετά τις αποσπάσεις και τις άλλες υπηρεσιακές μεταβολές.

Επομένως για τη λειτουργία των σχολείων Π.Ε. θα χρειαστούν πάνω από 14.000 αναπληρωτές σε πρώτη φάση.

Η ύπαρξη 7.000 οργανικών κενών ( 5.069 Γενικής Αγωγής και 1.966 Ειδ. Αγωγής) όπως αυτά καταγράφηκαν στις μεταθέσεις και σε συνδυασμό με τα 14.000 λειτουργικά κενά, όπως αυτά καταγράφηκαν από τους Δ/ντές Εκπαίδευσης στις αποσπάσεις Β΄ φάσης, καθιστούν αναγκαία την άμεση έναρξη της διαδικασίας διορισμού μόνιμων εκπαιδευτικών.
         
Πάντα στη διάθεσή σας

Παληγιάννης Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου