Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣΥΔ, ΑΠΟ ΤΟΝ Σ.Α.Τ.Ε.Α.

 
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28/08/2017
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(Σ.Α.Τ.Ε.Α.)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣΥΔ

1. Για ποιον λόγο δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του προγράμματος της παράλληλης στήριξης ; Πότε αποφασίστηκε; Θα μπορούσε να δημιουργηθεί πεδίο παράλληλης για κάθε νομό, ώστε ο κάθε υποψήφιος να επιλέγει σε ποιους νομούς θέλει να εργαστεί σε παράλληλη στήριξη (π.χ. όπως γίνεται ξεχωριστή δήλωση και για τα ΚΕΔΔΥ);
Από το τμήμα διορισμών μας πληροφόρησαν πως δόθηκε από την άνοιξη η εντολή να βρεθεί ένας τρόπος να τρέξουν μαζί τα δύο προγράμματα. Θεωρείται καλύτερος τρόπος να μη διαχωρίζονται τα προγράμματα σε διαφορετικές φάσεις, καθώς αυτό δημιουργεί αδικίες ως προς τη σειρά των υποψηφίων του πίνακα, ενώ το να «τρέξουν» ταυτόχρονα τα δύο προγράμματα διασφαλίζει τη δικαιότερη κατανομή των υποψηφίων. Δεν είναι εφικτή η πρόταση δήλωσης ξεχωριστά για την παράλληλη στήριξη για κάθε νομό, καθώς θα δημιουργήσει πάρα πολλά διαφορετικά πεδία και κατ’ επέκταση περισσότερα κριτήρια, για να «τρέχει» το σύστημα. Επιπλέον, δεν έχουν κατασταλάξει ακόμη για το πώς θα επιλεγεί το πρόγραμμα (ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΤΕ ή Παράλληλη Στήριξη) στο οποίο θα προσληφθεί ο κάθε υποψήφιος. Το μόνο βέβαιο είναι πως η επιλογή θα γίνει από το σύστημα του ΥΠΠΕΘ και όχι από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο. Λογικά το σύστημα θα «τρέξει» πρώτα και ξεχωριστά για ΣΜΕΑΕ και Παράλληλη Στήριξη, όπου υπάρχουν κενά σε ΕΝΓ και Braille, ενώ θα «ξανατρέξει» για την κάλυψη των υπόλοιπων κενών τόσο σε ΣΜΕΑΕ-ΤΕ όσο και σε Παράλληλη Στήριξη.
2. Με ποιον τρόπο θα τοποθετηθεί κάποιος στο ένα ή στο άλλο πρόγραμμα; Θα γίνει αυτόματα από το σύστημα ή αφού προσληφθούν όλοι μετά στις πρωτοβάθμιες θα υπάρχει η δυνατότητα να δηλώσει ο καθένας ΤΕ , ειδικά σχολεία και παράλληλη στήριξη και θα τοποθετηθεί βάσει των κριτηρίων τοποθέτησης;
Το σύστημα θα κατατάξει κάποιον στο ένα ή στο άλλο πρόγραμμα. Ο τρόπος ως προς τον οποίο θα γίνει δεν είναι ξεκάθαρος ακόμη καθώς υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των διευθύνσεων. Δύο πιθανά σενάρια είναι τα ακόλουθα, καθώς λάβαμε δύο διαφορετικές απαντήσεις στο παραπάνω ερώτημα: α) Η κα Γώρου από τη Διεύθυνση Προσωπικού είπε πως το σύστημα θα «τρέξει» με τυχαίο τρόπο, δηλαδή πώς θα επιλεγεί ο κάθε υποψήφιος (αν θα προσληφθεί σε ΣΜΕΑΕ-ΤΕ ή σε Παράλληλη Στήριξη) και β) ο κος Κασσιανός από τη Διεύθυνση ΕΑΕ δήλωσε πως θα προηγείται η κάλυψη των ΣΜΕΑΕ-ΤΕ ανά νομό και θα έπεται η στελέχωση των Παράλληλων Στηρίξεων από τους υπόλοιπους προσληφθέντες ανά νομό. Αναλυτικότερα:
1η Περίπτωση (σύμφωνα με την κα Γώρου από τη Διεύθυνση προσωπικού πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) το σύστημα θα τρέξει για Braille και ΕΝΓ, όπως και στην πρώτη περίπτωση, και μετά για τα υπόλοιπα κενά, ωστόσο χωρίς να υπάρχει προτεραιότητα για το ένα ή το άλλο πρόγραμμα αλλά με τυχαίο τρόπο. Δηλαδή κάποιος εκπαιδευτικός σε κάθε περιοχή θα μπει είτε για ΣΜΕΑΕ-ΤΕ είτε για παράλληλη στήριξη.
2η Περίπτωση (σύμφωνα με τον κο Κασσιανό- Διεύθυνση ΕΑΕ)
Θα δοθεί προτεραιότητα στη Braille και στην ΕΝΓ για όλες τις δομές. Δηλαδή πρώτα Braille και ΕΝΓ για εξατομικευμένη (ειδικά σχολεία και Τ.Ε) και μετά κενά σε Braille και σε ΕΝΓ για παράλληλη στήριξη. Στη συνέχεια θα «τρέξει» το σύστημα για κάθε περιοχή εξαντλώντας τα κενά για ΣΜΕΑΕ και μετά για παράλληλη στήριξη. Θα μπουν, δηλαδή, όλα τα κενά για μια περιοχή και των δύο προγραμμάτων ταυτόχρονα. Αν πέρυσι μια περιοχή ψ είχε πάρει 60 άτομα, φέτος μαζί με κενά παράλληλης θα πάρει 100.
Βασικός παράγοντας και για τις δύο περιπτώσεις παραμένει η προτίμηση του υποψηφίου. Αυξάνονται δηλαδή οι πιθανότητες να πάει κάποιος στις πρώτες προτιμήσεις του.
Αυτός ο τρόπος θα ισχύει για όλες τις φάσεις που θα ακολουθήσουν.
3. Γιατί δεν υπάρχει κάποια σχετική αναφορά στην εγκύκλιο σχετικά με τα δύο διαφορετικά προγράμματα (εξατομικευμένη- εξειδικευμένη υποστήριξη), αντιθέτως αναφέρεται η δυνατότητα επιλογής του πεδίου (ΣΕΛΙΔΑ 4) . Μάλιστα, δεν αναφέρονται οι 70 ΕΑΕ αλλά μόνο οι 71 και οι 70;
Ήταν λάθος και θα γίνει ανακοινοποίηση σήμερα ή αύριο.
4. Δεν διαφοροποιούνται τα δύο προγράμματα εξειδικευμένης και εξατομικευμένης υποστήριξης στο ΕΣΠΑ;
Παραμένουν δύο ξεχωριστά προγράμματα παρά το ότι θα τρέξουν μαζί για τις προσλήψεις.
5. Θα υπάρξει διαφορά φέτος ως προς τα ΚΕΔΔΥ, επειδή μπαίνουν πλέον αυτά εμβόλιμα ανάμεσα σε προτιμήσεις των περιοχών και όχι ξεχωριστά σε διακριτή λίστα; Σε ποιο πρόγραμμα εντάσσεται η πρόσληψη σε ΚΕΔΔΥ;
Μαζί με τα κενά για ΣΜΕΑΕ-ΤΕ θα υπολογιστούν και τα κενά για τα ΚΕΔΔΥ. Επομένως, αν σε μια περιοχή δοθεί για α’ φάση κενό σε ΚΕΔΔΥ και υπάρχει στη δήλωση κάποιου, τότε αυτός θα τοποθετηθεί σε αυτό. Η πρόσληψη σε ΚΕΔΔΥ εντάσσεται στο πρόγραμμα της εξατομικευμένης υποστήριξης (ΣΜΕΑΕ, ΤΕ).
6. Ημερομηνίες και αριθμοί φάσεων:
Δεν υπήρξε σχετική ενημέρωση, καθώς περιμένουν να ολοκληρωθούν πρώτα οι αποσπάσεις και να ζητηθούν τα κενά στη συνέχεια. Θα γίνει προσπάθεια ως τις 4 Σεπτέμβρη να γνωρίζουν τα κενά, ώστε να «τρέξει» το σύστημα για τους αναπληρωτές. Διαφορετικά θα πάει για 6 Σεπτέμβρη. Θα καλύψουν το 70% των πιστώσεων σε α’ φάση, όπως είχε εξαγγείλει ο υπουργός.
7. Σχετικά με το πεδίο «Δημόσιος υπάλληλος».
Πρέπει να γίνει αλλαγή από τον φάκελο, επιλέγοντας ΟΧΙ στο πεδίο δημόσιος υπάλληλος. Στη συνέχεια κάνουμε κανονικά την επιλογή των περιοχών προτίμησης.
8. Σε ποιες περιπτώσεις θα γίνει επιλογή ΠΕ61 ή 60 ΕΑΕ για πρώτες τάξεις ειδικών σχολείων; Ως τώρα βλέπουμε πως, αν και υπάρχει η δυνατότητα, γίνεται πρόσληψη ΠΕ70 από πίνακα γενικής. Αν φέτος κάποιος νηπιαγωγός δεν προσληφθεί και προκύψει κενό σε ειδικό σχολείο για Α΄- Β’ Δημοτικού, θα ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα;
Δεν έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η δυνατότητα και δεν υπάρχει αυτή η πρόθεση. Προτιμάται κάποιος ΠΕ70 γενικής λόγω διαφορετικής δομής αντί για νηπιαγωγό ΕΑΕ. Κατά πάσα πιθανότητα θα αφαιρεθεί αυτή η δυνατότητα στο εγγύς μέλλον.
9. Υπάρχει πιθανότητα να βγει συμπληρωματική εγκύκλιος ώστε να ενταχθούν όσοι δεν μπόρεσαν τον Απρίλιο;
Όχι, καθώς πλέον υπάρχει ήδη μεγάλος αριθμός υποψηφίων. Παλαιότερα γινόταν γιατί ήταν πολύ μικρότερος ο αριθμός όσων έμπαιναν στους πίνακες.
10. Σχετικά με την κοινοποίηση κενών από την εκάστοτε πρωτοβάθμια προς τους αναπληρωτές.
Είναι στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε διευθυντή εκπαίδευσης βάσει των καθηκόντων του να αποφασίσει σε ποια κενά θα δώσει προτεραιότητα για κάλυψή τους.
11. Σχετικά με το κριτήριο «1,2,3 παιδιών». Θα υπάρξει διευκρίνιση για το αν λαμβάνεται υπόψη κατά αύξουσα σειρά ο αριθμός παιδιών ή όχι;
Θα υπάρξει διευκρινιστική προς πρωτοβάθμιες. Όσοι έχουν 1, 2 ή 3 παιδιά θεωρείται ένα κριτήριο και δεν προηγείται αυτός που έχει 3 έναντι αυτού που έχει ένα παιδί. Σε περίπτωση ίσων μορίων οι εν λόγω υποψήφιοι θα συγκρίνονται μεταξύ τους ως προς την προϋπηρεσία.
12. Σχετικά με τους συναδέλφους με αναπηρία:
Οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία δεν αποκλείονται πλέον από την Παράλληλη Στήριξη.
Τέλος, συμπληρωματικά ενημερώνουμε ότι σχετικά με τα ερωτήματα που έχουμε υποβάλει για τα δυσπρόσιτα σχολεία και την προσμέτρηση της διπλής προϋπηρεσίας, αναμένεται ακόμη απάντηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου