Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017

"ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ε.Β.Π."...ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 
τηλ.: 6972056448
ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr
ΑΘΗΝΑ,28 /08/2017
                                                                                 Αρ. Πρωτ.: 149
                                                                   ΠΡΟΣ
Υπουργό Υ.Π.Π.Ε.Θ. κο Κωνσταντίνο
Γαβρόγλου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, Διευθυντή κο Παναγιώτη Κασσιανό
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αξιότιμε κε Υπουργέ

Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), εδώ και 17 έτη συμμετέχει και ενισχύει την εκπαίδευση μαθητών με ειδικές ανάγκες ή και με Αναπηρία στις βασικές τους ανάγκες, όπως προσωπική υγιεινή και φροντίδα, αγωγή τουαλέτας, πρόγραμμα σίτισης, ένδυσης και γενικότερα αυτοεξυπηρέτησης, την εν γένει διαβίωση δηλαδή των μαθητών για τη συμμετοχή τους στην παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Το ΕΒΠ συμμετέχει αναπόσπαστα στη ζώσα εκπαιδευτική διαδικασία και ασκεί βοηθητικά εκπαιδευτικά καθήκοντα και έχει υποστηρικτικό ρόλο όπως και το ΕΕΠ(Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό). Επίσης αποτελεί μέλος του οικείου συλλόγου προσωπικού της εκάστοτε σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί.
Επισημαίνουμε λοιπόν την ανάγκη ρύθμισης του θέματος της υπηρεσιακής αναβάθμισης από ΔΕ σε ΤΕ σύμφωνα με τη νομική γνωμοδότηση που σας υποβάλλουμε παρακάτω και με την οποία η ΠΟΣΕΕΠΕΑ συμφωνεί απόλυτα.
Το ΕΒΠ έχει λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα γενικής και ειδικής αγωγής, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίζει μαθητές με ειδικές ανάγκες και να υπηρετεί την ισότιμη ένταξη τους στη δημόσια εκπαίδευση. Λόγω λοιπόν των ανωτέρω καθηκόντων του θεωρούμε ως αναγκαία τη μετατροπή της ονομασίας του από ΕΒΠ σε ΕΒΕΠ (Ειδικό Βοηθητικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό).
Ταυτόχρονα θα θέλαμε στο σημείο αυτό να επισημάνουμε την άμεση αναβάθμιση του συνόλου του ΕΕΠ από ΤΕ σε ΠΕ σε αντιστοιχία με τους κλάδους εκείνους, οι οποίοι στα πλαίσια της εκπαίδευσης έχουν διδακτικό έργο. Δε θεωρούμε ότι είναι σωστό και δίκαιο οι ίδιοι κλάδοι με τους ίδιους τίτλους σπουδών να αντιμετωπίζονται άνισα στο χώρο της εκπαίδευσης. Η ισότιμη αντιμετώπιση είναι αίτημα δίκαιο και συνταγματικό γι’αυτό σας ζητάμε την άμεση νομοθετική ρύθμιση του θέματος.
Στη συνέχεια σας παραθέτουμε νομική γνωμοδότηση η οποία ισχυροποιεί τα δίκαια εδώ και τόσα χρόνια αιτήματά μας, τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουν αναγνωριστεί από τις πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου Παιδείας, παρ΄ όλη την κατανόηση που έδειχναν σε αυτά.

 Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου