Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

Από 1η Ιανουαρίου 2018 η έναρξη εγγραφών των Κοινωνικών Λειτουργών στο Ν.Π.Δ.Δ.-Σ.Κ.Λ.Ε.

 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ(Σ.Κ.Λ.Ε.) - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ(Ν.Π.Δ.Δ.)

Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε δημοσιεύθηκε ο Ν. 4488 (τεύχος Α΄ 137/13-7-2017) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις. Το Μέρος Ε΄ του Νόμου, άρθρα 75 - 115 (σελίδες 2340-2352) αφορούν στις εφαρμοστικές διατάξεις Οργάνωσης και Λειτουργίας του πλήρως ανεξάρτητου και αυτοδιοίκητου ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ» που ιδρύθηκε με το άρθρο 111 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85). Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η διαδικασία θεσμικής μετεξέλιξης του ΣΚΛΕ σε ΝΠΔΔ.
Με το άρθρο 112 προβλέπεται ότι μέχρι την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του ΣΚΛΕ, μετά από πρόταση του σωματείου «Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος», ορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΣΚΛΕ, αποτελούμενη από δεκατρία (13) μέλη.
Κατ΄εφαρμογή του παραπάνω άρθρου έχει αποσταλεί η πρόταση του ΣΚΛΕ για τη σύνθεση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και βρισκόμαστε σε αναμονή της σχετικής Απόφασης.
Οι εγγραφές στο ΝΠΔΔ θα γίνουν μετά το διορισμό της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και τον ακριβή καθορισμό των χρησιμοποιούμενων εντύπων και των ακολουθούμενων διαδικασιών που θα γνωστοποιηθούν με επιστολή - ανακοίνωση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής σε όλα τα μέλη του ΣΚΛΕ. Ως εκτιμώμενος χρόνος έναρξης τους υπολογίζεται η 1 Ιανουαρίου του 2018.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου