Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017

Ι.Ε.Π.: Με αφορμή ανακριβείς διαρροές στο διαδίκτυο σχετικά με το έργο και τις αποφάσεις της Επιτροπής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας


Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με αφορμή ανακριβείς διαρροές στο διαδίκτυο σχετικά με το έργο και τις αποφάσεις της Επιτροπής Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, επισημαίνει τα ακόλουθα:
-          Οι αποφάσεις της Επιτροπής, όπως και οι αποφάσεις του Δ.Σ. του ΙΕΠ, λαμβάνονται στο πλαίσιο όσων ορίζονται από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, όπως επιβάλλει η αρχή της νομιμότητας της δημόσιας διοίκησης. Καταγγελίες που δείχνουν άγνοια του νομοθετικού πλαισίου δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση συζήτησης, διαλόγου ή σχολιασμού. 
-          Το ΙΕΠ στο πλαίσιο άσκησης του έργου του, αυτονοήτως, μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο καθώς και τη συνδρομή των αρμόδιων νομικών υπηρεσιών ή και οποιασδήποτε υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο της υπηρεσιακής συνεργασίας και αλληλογραφίας, προκειμένου να λαμβάνει διευκρινίσεις από τις καθ’ ύλην συνεργαζόμενες υπηρεσίες.  
-          Εικασίες σχετικά με τον χρόνο στον οποίο διεκπεραιώνονται έγγραφα που διαβιβάζονται στο ΙΕΠ, καθώς και υπόνοιες περί διακριτικής μεταχείρισης ως προς συγκεκριμένα αιτήματα, αγνοούνται ως αβάσιμες, ανυπόστατες και συνεπώς ανάξιες σχολιασμού. Η λειτουργία και οι εργασίες της Επιτροπής είναι διαφανέστατες, αποδεικνύονται από την εισερχόμενη και εξερχόμενη σε αυτό γραπτή υπηρεσιακή αλληλογραφία, η οποία είναι στη διάθεση του Υπουργείου Παιδείας, ως αρμόδια αρχή που εποπτεύει το Ι.Ε.Π., καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου  προσώπου ή φορέα κατά το μέρος που αφορά ζητήματα στα οποία έχει έννομο συμφέρον.
-          Ενέργειες άσκησης προσωπικής πίεσης ή και προπηλακισμούς προς τα μέλη του ΙΕΠ δεν μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε επιρροή στο έργο του ΙΕΠ, το οποίο επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του σε περίπτωση ενεργειών που θίγουν το κύρος του φορέα ή παραβιάζεται οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμα των στελεχών του στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. Αντιθέτως, το ΙΕΠ ενθαρρύνει την έγγραφη τεκμηρίωση απόψεων ή τοποθετήσεων όλων των φορέων σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα του ανατίθεται, απαντώντας σε όσα διαβιβάζονται μέσω του Υπουργείου Παιδείας, συνοδευόμενα από σχετικό αίτημα διατύπωσης γνώμης του ΙΕΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου