Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΚΑΙ 4 Ε.Ε.Π. ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 1 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Β.Π.


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΣΔΕΥ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται οι προσλήψεις των υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΣΔΕΥ, Σχολικές Μονάδες Γενικής Παιδείας.
1. Οι αναπληρωτές ΕΕΠ των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στα συνημμένα αρχεία αποφάσεων πρόσληψης αναπληρωτών με αριθμό: 25150/30-10-2017 και  25149/30-10-2014.
Να προσέλθουν την Τρίτη 31-10-2017 και από ώρα 08:00  στα γραφεία των κατά τόπους Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης στις οποίες τοποθετούνται προκειμένου να γίνει η αναγγελία πρόσληψης τους.
και στη συνέχεια την ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ (Τρίτη 31-10-2017)
Να προσέλθουν στα γραφεία της ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία και να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργασίας.
2. Οι αναπληρωτές ΕΕΠ των οποίων τα ονόματα αναφέρονται στο συνημμένο αρχεία απόφασης πρόσληψης αναπληρωτών σε ΚΕΔΔΥ με αριθμό: 25151/30-10-2017
Να προσέλθουν την Τρίτη 31-10-2017  και από ώρα 10:00  στα γραφεία της ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, προκειμένου να γίνει η αναγγελία πρόσληψης, η ανάληψη υπηρεσίας και να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργασίας
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν σε ευκρινείς φωτοτυπίες τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 1. Τίτλους σπουδών (βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό. Σε περίπτωση ξενόγλωσσων τίτλων επιπλέον τη μετάφραση και την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ)
  1. Απόδειξη της ελληνομάθειας, όπου απαιτείται σύμφωνα με την αρ. 118640/Δ3/τ.Β΄/21-07-2016 Υ.Α.
  2. Αποδεικτικά έγγραφα για το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Αρ. Μητρώου ΙΚΑ
  3. Ταυτότητα
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου (ΜΟΝΟ για οι έγγαμοι)
  5. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για το ΙΒΑΝ
  6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και αναλυτική κατάσταση ενσήμων
ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ή ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ: Αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι δύναται να ασκούν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον προηγουμένως έχουν λάβει την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3528/2007, άδεια από το εκάστοτε αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι προσληφθέντες οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν ιδιωτικό έργο, μαζί με την αίτησή τους να συνυποβάλλουν ΟΛΑ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σηςΚεντρικήςΜακεδονίας: http://kmaked.pde.sch.gr/site/index.php/perifereia/faq-menu/259-faq/faq-eidiki-agogh/1226-faq-eid-1
Συνημμένα:
Download this file (25149_ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕΠ 5009803_ΕΔΕΑΥ.pdf)25149_ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕΠ 5009803_ΕΔΕΑΥ.pdf[ ]178 kB
Download this file (25150_ΑΠΟΦΑΣΗ_5009815_εξειδ ΠΕ25.pdf)25150_ΑΠΟΦΑΣΗ_5009815_εξειδ ΠΕ25.pdf[ ]173 kB
Download this file (25151_ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕΠ 5009803_ΚΕΔΔΥ.pdf)25151_ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΕΠ 5009803_ΚΕΔΔΥ.pdf[ ]175 kB

 
«Πρόσληψη και τοποθέτηση – διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου