Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017

Την διατήρηση της αυτοτέλειας των ΚΕΣΥΠ ζητά από τον Υπουργό Παιδείας ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΣΕΠ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διαμαρτυρόμενος έντονα


Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΊΑΣ

Κύριε Υπουργέ,
Με την ανακοίνωση της πρότασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου διαπιστώσαμε, δυστυχώς, την παντελή έλλειψη αναφοράς στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική.
Για δυο δεκαετίες περίπου, ο θεσμός του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Συμβουλευτικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στηρίζεται στις άοκνες προσπάθειές, αρχικά των ΚΕΣΥΠ, ΓΡΑΣΕΠ, ΓΡΑΣΥ και από το 2010 μόνο των  ΚΕΣΥΠ, τα οποία, μέσα σε κλίμα παρακμής και εγκατάλειψης χωρίς  την αναμενόμενη υποστήριξη από την πλευρά της πολιτείας, τηρώντας το καθηκοντολόγιο και τις υποχρεώσεις τους, πρόσφεραν και προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους και καλύπτουν με αίσθημα ευθύνης και  επαγγελματισμό τις ανάγκες του σχολείου, των μαθητών/τριών και της οικογένειας.
Η δημιουργία των ΚΕ.ΣΥ.Π., καθώς και οι επιμορφώσεις των στελεχών τους στηρίχθηκαν τόσο σε κοινοτικά κονδύλια όσο και σε εθνικούς πόρους. Σχεδόν όλα τα στελέχη των ΚΕΣΥΠ έχουν επιμορφωθεί, διαθέτουν πλήθος προσόντων και εμπειρία πολλών χρόνων, μια προστιθέμενη αξία με μεγάλο αντισταθμιστικό όφελος για την οικογένεια και την κοινωνία.
Η κατάργηση του Σ.Ε.Π. από το ωρολόγιο πρόγραμμα και η αποδυνάμωση των δομών δεν εμπόδισαν τα στελέχη των ΚΕΣΥΠ να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλα τα μεταβατικά στάδια των μαθητών/τριών , δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς:
➢    με καθημερινές επισκέψεις των μαθητών/τριών στα ΚΕΣΥΠ για ατομικές συνεδρίες,
➢    με τακτικές επαναλαμβανόμενες επισκέψεις των Υπευθύνων ΣΕΠ στα σχολεία για τη συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση των μαθητών/τριών,
➢    με τη διοργάνωση ημερίδων, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων – εργαστηρίων για εκπαιδευτικούς,
➢    την παρουσίαση του Μηχανογραφικού Δελτίου και τη διαδικασία συμπλήρωσής του,
➢    με την εκπόνηση ενημερωτικού υλικού για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς,
➢    για τη στήριξη των μαθητών/τριών κατά τις μεταβάσεις τους από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο ή την αγορά εργασίας
➢    με την υποστήριξη στην υλοποίηση των προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας και άλλων προγραμμάτων, που υποστηρίζουν την εξωστρέφεια του σχολείου και το άνοιγμά του προς την κοινωνία με τη στενή επαφή και συνεργασία με διάφορους φορείς
➢    τη στήριξη στη διαχείριση προβλημάτων, όπως η σχολική διαρροή και στη διαχείριση συμπεριφοράς
➢    σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση και ο διάλογος με τους γονείς των μαθητών/τριών για την εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία των παιδιών τους.
Πριν ένα χρόνο περίπου, κ. Υπουργέ, (Μάιο 2016), ως πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, με την πρόταση Νο 9 στις «ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ», διατυπώνατε την άποψη ότι «ο θεσμός της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και συμβάλλει σημαντικά στην προετοιμασία των νέων, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στην κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή» (σελ.46). Συνεχίζοντας, στην ίδια πρόταση, κάνατε ακριβώς τις ίδιες διαπιστώσεις με αυτές που παραθέτουμε παραπάνω και τις οποίες έχουμε καταθέσει στα υπομνήματα που έχουμε υποβάλλει μέχρι σήμερα στο Υπουργείο.  Τονίζετε, μάλιστα, ότι ήταν εσφαλμένη το 2010 η κατάργηση των ΓΡΑΣΕΠ και προτείνονται διορθωτικές παρεμβάσεις, ώστε να μην υπολειτουργούν τα ΚΕΣΥΠ προτείνοντας  μεταξύ των άλλων, την εξέταση της επαναλειτουργίας των ΓΡΑΣΕΠ και τη σύνδεσή τους με  τα  ΚΕΣΥΠ.
Τι άλλαξε από τότε μέχρι σήμερα, κύριε Υπουργέ; Άλλαξαν οι ανάγκες των μαθητών/τριών, βελτιώθηκε η οικονομική κατάσταση της οικογένειας στη χώρα μας, άλλαξαν οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, έτσι ώστε να ξεχνάτε τις απόψεις αυτές και να προτείνετε μια πλήρη εξαφάνιση του θεσμού;  Σήμερα με την ανακοίνωση και παρουσίαση του νέου κέντρου υποστήριξης του σχολείου, εφαρμόζετε όσα μόλις ένα χρόνο πριν επικρίνατε, σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση.
Η πρόταση για το Νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου μας επεφύλασσε μια δυσάρεστη έκπληξη και μια  ακόμη χειρότερη εξέλιξη για το θεσμό του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Όλη η προσπάθεια και ο αγώνας να προσφέρει ουσιαστικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες ο θεσμός και οι δομές που τον υπηρετούν ρίχνονται στον καιάδα, αφήνοντας μαθητές/τριες και τις οικογένειές τους  εκτεθειμένες να προστρέξουν στον ιδιωτικό τομέα για τις ανάγκες Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Σε όλη την Ευρώπη ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός και η Συμβουλευτική παρέχονται στο πλαίσιο του σχολείου ή και εκτός με διακριτό και καθολικό τρόπο. Σε μια Ευρώπη που στηρίζει με κάθε τρόπο στα εκπαιδευτικά της συστήματα τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των μαθητών/τριών, εμείς θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο;
Στο νέο κέντρο ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός δεν  υπάρχει σε καμία παράγραφο.  Δεν καθορίζονται με σαφήνεια τα  καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των υπευθύνων που θα παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Αναμέναμε  στα καινούργια σχέδια ένα νέο ξεκίνημα, με στόχους, διορθώσεις και αλλαγές σε ό,τι δεν έγινε σωστά ή δεν έγινε καθόλου τα  προηγούμενα χρόνια.  Αναμέναμε ένα γόνιμο διάλογο με  τα μάχιμα στελέχη των δομών για την επίτευξη του στόχου που είναι το ανανεωμένο και με ισότιμες ευκαιρίες για όλους, σχολείο. Η υποστήριξη του σχολείου απαιτεί συλλογική προσπάθεια και συντονισμό, στόχοι που πάντα επιδιώκουμε και εφαρμόζουμε ως στελέχη των ΚΕ.ΣΥ.Π. με  πίστη στην αξία του προσανατολισμού, ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο στη συμβολή για την ισότητα των ευκαιριών.
Δυστυχώς, με την ανακοίνωση της νέας δομής , σε δύσκολες εποχές οικονομικής  κρίσης και ανεργίας,  οι μαθητές/τριες του σχολείου στερούνται το δικαίωμά τους να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΚΕΣΥΠ και γενικότερα ο θεσμός του ΣΕΠ στην εκπαίδευση.

Σας ερωτούμε κύριε Υπουργέ,
Γιατί στο σχέδιο για τη νέα δομή Κ.Ε.Σ.Υ. δεν αναφέρεται ξεκάθαρα πουθενά ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ; Γιατί αυτή η απαξίωση και η εκμηδένιση του θεσμού; Δηλώνει άγνοια για την επιτακτική ανάγκη ενός Θεσμού απαραίτητου για την κοινωνία ή εσκεμμένη απόφαση;
Αναγνωρίζοντας τόσα χρόνια τη σημαντική και καθοριστική προσφορά του θεσμού στην εξέλιξη και πορεία των μαθητών μας και υπηρετώντας τον με αίσθημα ευθύνης,  ζήλο, σεβασμό και αφοσίωση

ΖΗΤΟΥΜΕ
➢    τη διατήρηση των δομών των ΚΕΣΥΠ ως έχουν, στελεχωμένες με το εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο είναι επιμορφωμένο στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό
➢    να παρέχεται από το Κ.Ε.Σ.Υ. η  εποπτεία των δομών
➢    την αυτοτέλειά τους και τη σαφήνεια στο περίγραμμα των καθηκόντων, όπως αυτά περιγράφονται με  τις μέχρι τώρα υπουργικές αποφάσεις
➢    την ενίσχυσή τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Η εξυπηρέτηση των πολιτών και ειδικά των ασθενέστερων οικονομικά πρέπει να είναι η προτεραιότητα της πολιτείας και αυτό θα μας έβρισκε  σύμφωνους.
Εάν πράγματι η νέα δομή που προτείνετε στοχεύει στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό αγαθό, τότε θα υποστηρίξετε και θα αναβαθμίσετε τις προσφερόμενες υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και θα εντάξετε αυτό το θεσμό στην υπηρεσία των παιδιών μέσα στο σχολείο, αναγνωρίζοντας την προσφορά του και την πολυδιάστατη δυναμική του.
Θεωρούμε τη διατήρηση και την αναβάθμιση του θεσμού αναγκαία για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής που στοχεύει στην άμβλυνση κοινωνικών ανισοτήτων και την ενίσχυση όλων των νέων με ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.

Για το Σύλλογο

Το Δ.Σ.

Ευφροσύνη Μυργιώτη, ΚΕΣΥΠ Καρδίτσας
Αναστασία Κοτσιαφίτου, ΚΕΣΥΠ Πατησίων
Μαρία Σαρακίνου, ΚΕΣΥΠ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
Κωνσταντίνος Παραστατίδης, ΚΕΣΥΠ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ιωάννα Κοντζίνου, ΚΕΣΥΠ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Παύλος Σοφόπουλος, ΚΕΣΥΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κυριακή Παντελίδου, ΚΕΣΥΠ ΒΕΡΟΙΑΣ
Μοσχοβία Λαμπρακάκη, ΚΕΣΥΠ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου