Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ
Σύμφωνα με την Α5 παράγραφο της Εγκυκλίου 71858/Δ1/03-05-2017 "Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-18 - προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος"-https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/03-05-17_energeies_dimotik.pdf - η οποία παραπέμπει στην  Εγκύκλιο Γ6/15894/14-02-2006"Φάκελοι ατομικών στοιχείων" -http://grafis.sch.gr/public.php?service=files&t=1d96573c0489c549e5ced23ade9bbb5a -

Επίσης σύμφωνα με την 5Β παράγραφο της 19631/Δ3/29-06-2017 Εγκυκλίου "Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Γυμνασίων Ε. Α. Ε. και των Λυκείων Ε.Α.Ε., των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.., για το σχολικό έτος 2017- 2018" -http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/07/2017-2018_3.html -

 

Βασίλης Βούγιας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου