Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18


Επιμέλεια: 
Βασίλης Βούγιας
28 Οκτωβρίου 2017


Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 127 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 171 (22 +149) Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/127-171-22-149_12.html
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 7 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ28) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 2 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ(ΠΕ24) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/7-28-2-24.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 19 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ21-26) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 4 ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/19-21-26-4-2017-18.html
 ΠΡΟΣΛΗΨΗ 30 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ29) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 1 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ(ΠΕ29) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ(ΠΕ24) ΚΑΙ 4 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ21-26) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/30-29-1-29-2-24-4-21-26.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 29 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π., ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 59(25 + 34) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- https://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/29-25-25.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 37 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) ΓΙΑ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(16) ΚΑΙ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(21)- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/37-23-16-21.html
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 31 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/23_21.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 39 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(18 )/ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(21)- 40 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΓΙΑ Σ.Μ.Ε.Α.Ε - 7 Κ.Λ. ΣΕ Τ.Υ. & ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/39-30-18-21-40-30-7-23.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 7 Κ.Λ. Π.Ε.30 ΣΕ Τ.Υ.(ΡΟΜΑ)-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/1-25-7-30.html
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 7 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Τ.Υ.(ΡΟΜΑ)-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/7-30_26.html
 ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΩΣ ΤΩΡΑ(ΔΕΥΤΕΡΑ 25/09/2017) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/2017-18_15.html
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/25_71.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ(ΠΕ28) ΚΑΙ 3 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ29)ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 1 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ(ΠΕ28) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - 69(47 + 22) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ 4 ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/1-28-3-29-1-28-6947-22-25-4-23.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 7(3+4) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΚΑΙ 19(7+11+1) Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - 10 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 5 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ21-26), 3 Κ.Λ.(ΠΕ30), 2 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ29), 1 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ(ΠΕ25) ΚΑΙ 3 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 2 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Τ.Υ.(ΡΟΜΑ) - 3 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) ΚΑΙ 2 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΚΑΙ 2 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) ΚΑΙ 3 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΓΙΑ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/734-25-197111-10-5-21-26-3-30-2-29-1-25.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ(ΠΕ28) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5 Ε.Β.Π. ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Ε.Β.Π. ΚΑΙ 1 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ(ΠΕ25) ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/1-28-5-1-1-25.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ 2 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/2-2.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ(ΠΕ21-26) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - 8(2+6) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/1-21-26-826-25.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΚΑΙ 2 ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 4 ΠΕ23 ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 1 Κ.Λ. ΠΕ30 ΣΕ Τ.Υ.(ΡΟΜΑ) - ΑΠΟΛΥΣΗ 1 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (ΠΕ28) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/1-23-2-4-1-30-1-30-1-30-1-28.html
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) ΚΑΙ 2 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ28) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/2-23-2-28.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 26 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. - 1 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ29) - 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) - 1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ21-26) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/26-1-29-1-30-1-21-26.html
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ 3 ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/2-25-3.html
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ (ΠΕ21-26) ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ29) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/21-26-29.html
 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/blog-post_260.html
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - 2 ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ΚΑΙ 2 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - 2 ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ΚΑΙ 7 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/3-23-2-2-30-2-7-2-25.html


 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ, ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ, ΟΙ ΕΩΣ ΤΗΝ 17η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/2017-18_17.html


Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 49 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 24 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 33 Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(17) / Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(16) - 38(36 + 2) Ε.Β.Π. ΚΑΙ 9(6+3) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2017-18- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/49-24-33-17-16-3836-2-963-25-2017-18.html
 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/2017-18_72.html
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/25_14.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.-https://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_754.html
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_273.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Τ.Υ. - 1 Ε.Β.Π. ΚΑΙ 3 Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 3 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/4-30-1-3-3.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 5 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/5-25.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/25_6.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π.ΚΑΙ 5 Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/3-5.html

Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 38 Ε.Β.Π. & 60 Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 40 Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 26 ΣΥΝΟΔΩΝ Ε.Β.Π. - 8 ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΓΙΑ ΤΟ 2017-18 - http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/38-60-40-26-8-25-2017-18.html
 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π.- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_523.html
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 11 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ28) ΚΑΙ Ανακλήσεις Προσλήψεων ΕΒΠ-ΠΕΠ,ΕΕΠ-ΠΕΠ,ΕΕΠ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ,ΕΕΠ-ΕΞΑΤΟΜ- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/11-28.html
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 11 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(ΠΕ28) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/11-28_21.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π.-https://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_395.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 7 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Τ.Υ.(ΡΟΜΑ) - 1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 3 Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 1 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/7-30_29.html
 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/30-23.html
 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/25_12.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/blog-post_900.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/25_24.html

Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 27 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 4 Ε.Ε.Π. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - 8 Ε.Ε.Π. Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 10 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 17 ΣΥΝΟΔΩΝ Ε.Β.Π. - 4 ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) - http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/27-4-8-10-17-4-25.html
 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_388.html
 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/2017-18_68.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 16 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΚΑΙ 13 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/16-25-13.html
 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 13 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/13.html
 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/blog-post_54.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 Ε.Β.Π. KAI 3 Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/2-kai-3.html
 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ 2 ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/25-2.html
 ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/blog-post_910.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 Ε.Ε.Π ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - ΠΡΟΣΛΗΨΗ 3 Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/3-1-23-3.html
 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/3.html

Π.Δ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: 26 Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 16 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 10 Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - 10 ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 16 ΣΥΝΟΔΩΝ Ε.Β.Π. - 8(4+4) ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) - http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/26-16-10-10-16-844-25.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/1-25.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/25_12.html
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π.(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Ε.Π.(ΠΕ29) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/25-29.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/4-25_29.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/25_9.html
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 Ε.Β.Π. ΚΑΙ 3 Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/4-3.html
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/23_56.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/1-23.html
   
Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 51 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 39 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & 2 Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/51-39-2.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 54(53+1) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΚΑΙ 16 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/54531-16-25.html
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_32.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 74(51+23) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 27 ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(13)/Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(14) - 2 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Ε.Κ.Ο. - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ21-26 ΚΑΙ ΠΕ24 ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/745123-27-1314-2-30-21-26-24-2017-18.html
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΚΑΙ Ε.Ε.Π. & ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Β.Π.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_151.html
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 1 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 1 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΚΑΙ 2 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-https://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/3-1-1-25-2.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_780.html
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΚΑΙ 1 ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 5 Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(2) / Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(3)-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/1-30-1-23-5-2-3.html
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/1-30.html
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/2_23.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 4 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/2-4.html
 Ανάκληση απόφασης πρόσληψης και τοποθέτησης προσωρινού αναπληρωτή ΕΕΠ ΠΕ 29-Εργασιοθεραπευτών λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/29.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 27 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ 1 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ28) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/27-25-1-28.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Β.Π. ΚΑΙ 2 Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/1-2.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/25_44.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 5 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 7 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/5-7.html
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/blog-post_738.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 1 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ21-26) ΚΑΙ 1 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/1-1-21-26-1.html
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/1_26.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) ΚΑΙ 2 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/3-23-2-30.html

Π.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 8 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/8_11.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 19 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/19.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 13 Ε.Ε.Π. ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/13_12.html
 ΠΡΟΣΛΗΨΗ 21(10+11) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/211011-25.html
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 13 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/13_13.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/4_14.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 22 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 36 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/22-36.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - 1 ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 2 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Τ.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/1-1-2-30.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Ε.Β.Π. ΚΑΙ 1 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/1-1-25.html
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Τ.Υ.(ΡΟΜΑ)-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/2-25-1-30.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/2-30.html
 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ(ΠΕ23) ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/23.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) - 1 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ28) ΚΑΙ 4 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/2-23-1-28-4.html
 
 Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 63 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 132 ΣΥΝΟΔΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_71.html
 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ... (Ως προς την τοποθέτηση των Λάιου Βασιλικής & Παπαδοπούλου Άννας)-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_210.html
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 34 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - 48 ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 99 ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 40 ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - 6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ(ΠΕ30)ΣΕ Τ.Υ.(ΡΟΜΑ)- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/34-48-99-40-25-6-30.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π.- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_732.html
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ(ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΊΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_846.html
 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΛΣΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/2_22.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 4 ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/1-4.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 5 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 5 Ε.Ε.Π.ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 1 Ε.Ε.Π.(ΠΕ21-26) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/5-5-1-21-26.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_681.html
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 7 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 1 ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - 2 ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 1 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/7-1-2.html
 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Ε.Π. ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/blog-post_16.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/blog-post_65.html
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/25_16.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/25_19.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 21 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΚΑΙ 11 Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 1 Ε.Ε.Π. ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 4 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/21-11-1-4-25.html
 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/blog-post_406.html

 Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 26 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ 36 ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2017-18- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/26-36-2017-18.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 5 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε ΚΑΙ 12(5+7) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/5-25-1257.html
 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΓΙΑ ΤΟ 2017-18-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/25-2017-18.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 31 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(15) / Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(16) - 26 Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.ΕΑ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/31-15-16-26-2017-18.html
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΓΙΑ ΤΟ 2017-18- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/1-25-2017-18.html
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_953.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 18 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΣΜ.Ε.Α.Ε. - 7 ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(3) / Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(4) - 1 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/18-7-3-4-1.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.-https://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/1.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_40.html
 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/25_21.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - 1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ21-26) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 3 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Τ5.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/4-1-21-26-3-30-5.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ(ΠΕ21-26) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/1-21-26.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ(ΠΕ30) ΣΤΟ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - 3 Κ.Λ. ΠΕ30 ΣΕ Τ.Υ.(ΡΟΜΑ) ΚΑΙ 1 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/2-30-3-30-1.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/1_29.html
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/2-25_25.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΚΑΙ 2 ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 3 Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 3 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 1 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/3-2-3-3-1.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 1 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/2-1.html

Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 57 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ.(29) / Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(28) - 34 Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 22 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 16 Ε.Β.Π. ΚΑΙ 7(4+3) ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/57-34-22-16-743-25.html
 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/2017-18_13.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ(ΠΕ30) ΣΕ Τ.Υ.-https://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/4-30.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Τ.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Τ.Υ. & ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Β.Π. ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΛΛΗΣ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ(ΠΕ23) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/30-30.html
 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ(ΠΕ30) ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/2-25-30.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 6 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.- Β ΦΑΣ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/4-6_17.html
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 3 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΚΑΙ 2 ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - Β ΦΑΣΗ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/3-2.html
ΑΝΑΚΛΗΣΗ 1 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/1-1-30.html
 
Π.Δ.Ε.   ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 18 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 13 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 8 Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΚΑΙ 8 Ε.Ε.Π. ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 7 Ε.Β.Π. ΚΑΙ 17(6 + 11) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/18-13-8-8-7-176-11-25.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/2-25.html
 ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/blog-post_32.html
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 4 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/2-4_19.html

Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 19 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 16 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 6 Ε.Ε.Π. ΣΕ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 7 Ε.Β.Π. ΚΑΙ 4 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/19-16-6-7-4-25.html
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/1-25_29.html
 ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 4 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/2-4.html
Π.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 29 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. 14 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 8 ΣΥΝΟΔΩΝ Ε.Β.Π. - 8 (5+3) ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ(ΠΕ25) - 43 Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ.- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/29-14-8-8-53-25-43.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 10 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/10-2017-18.html
 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ε.Ε.Π.- http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/09/blog-post_742.html
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 Ε.Β.Π. ΚΑΙ 3 Ε.Ε.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. - 6 Ε.Ε.Π. ΣΕ ΚΕ.Δ.ΔΥ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ. - 1 Ε.Β.Π. ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-http://seepea-stella.blogspot.gr/2017/10/4-3-6.html


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου