Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017

Συνάντηση του Διευθύνοντα Συμβούλου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Χρήστου Πιλάλη με φοιτητές-οικοτρόφους ΦΕΕΜΠ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.


Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., σε συνάντηση που πραγματοποίησε σήμερα με φοιτητές - οικοτρόφους της ΦΕΕΜΠ δεσμεύτηκε στα αιτήματα που τέθηκαν και τα οποία είναι τα εξής:
  1. Η λειτουργία μαγειρίου – εστιατορίου και η παροχή σίτισης θα συνεχίσουν να παρέχονται κανονικά και απρόσκοπτα, χωρίς κανένα πρόβλημα.
  2. Έως 10 Νοεμβρίου θα παραδοθούν τα επαγγελματικά πλυντήρια ύστερα από το διαγωνισμό ο οποίος είναι στο τελικό του στάδιο.
  3. Σχετικά με τον εξοπλισμό του αναγνωστηρίου, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται εντός του μήνα.
  4. Έως 30 Δεκεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η υπό εξέλιξη διαδικασία για την αποκατάσταση του δικτύου σωληνώσεων στα δωμάτια της ΦΕΕΜΠ.
  5. Για την ανακαίνιση των δωματίων η διαγωνιστική διαδικασία θα έχει ξεκινήσει έως 30 Νοεμβρίου.
  6. Η θέρμανση θα συνεχίσει να παρέχεται κανονικά για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.
Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με στόχο την αντιμετώπιση όλων των ανωτέρω και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργείας των εστιών, έχει εξασφαλίσει τη σχετική χρηματοδότηση προς το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και με σημερινή κατάθεση μέρους της επιχορήγησης. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου