Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015

ΑΥΤΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΕΡΣΙ 2014-15, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π., ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ/ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ΣΤΙΣ 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΑ ΦΕΤΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΣΠΑ


  Για την Αττική , τη Δυτική Μακεδονία,  το Νότιο Αιγαίο και τη Στερεά Ελλάδα, οι προσλήψεις για  το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε Ειδικά Σχολεία και ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ. διαμορφώθηκαν πέρσι(2014-15) ως ακολούθως:
Ε.Ε.Π. –Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
Ε.Β.Π. – Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΕ.Δ.Δ.Υ./
Ε.Δ.Ε.Α.Υ.
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΤΤΙΚΗ
35
84
119
42
161
ΔΥΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
19
13
32
16
48
ΝΟΤΙΟ
ΑΙΓΑΙΟ
20
13
33
15
48
ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ
17
15
32
15
47
ΣΥΝΟΛΟ
91
125
216
88
304
Οι παραπάνω 304 προσλήψεις αναπληρωτών Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π. σε Ειδικά Σχολεία και ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ήσαν οι ελάχιστες δυνατές, ώστε να μπορέσουν να υποστηριχθούν στοιχειωδώς οι μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις δομές Ειδικής Αγωγής αυτών των Περιφερειών και σε καμία περίπτωση δεν ήσαν επαρκείς για ουσιαστική και δεοντολογικά ορθή παροχή υπηρεσιών. 
Φέτος από το Π.Δ.Ε., το Υπουργείο Παιδείας θα διαθέσει 350 πιστώσεις για τις Περιφέρειες αυτές που έχουν τα γνωστά προβλήματα απορρόφησης των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
 Σταγόνα στον ωκεανό των πολλών κενών...

Βασίλης Βούγιας
2/10/2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου