Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΟ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                           Λαμία, 18 -11-2015
                           Αρ. Πρωτ.: Φ.33/7956 Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ &


                           ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

         ΠΡΟΣ:   

Π.Ε. & Δ
------

·         ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  Δημοτικα)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

(ΓΥΜΝΑΣΙΑ μέσω Δ/νσεων )
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

·         Δ/ΣΕΙΣ Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

·      ΚΕΔΔΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
·       

------

·      ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟ 13ης ΠΕΡΙΦ.  ΕΑ  κ. ΛΑΠΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
·     
·      
Διεύθυνση:           Αρκαδίου 8, Λαμία, 35100

·         ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Ηλεκτρ. Δ/νση:     mail@stellad.pde.sch.gr     


Πληροφορίες:      Οικονόμου Ευαγγελία
Τηλέφωνο:           22310 66151    
Φαξ:                      22310 66167


ΘΕΜΑ: «Διαδικασία παραπομπής στο ΚΕΔΔΥ»

Σχετικά:   α) Εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ με αρ.: Γ6/4494/1-11-2001
                 β)  Υ.Α. 1503 Φ.Ε.Κ τ. Β΄ 8-11-2001
                 γ)  Εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ με αρ: 28911/Γ6/12-3-2007
                 δ)  Ν. 3699/2-10-2008
                 ε)  Ν. 4186/17-9-2013
                 στ΄) N. 1340/2002 τ. Β΄

Οι εκπαιδευτικές δομές των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. στην προσπάθεια να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη σχολική κοινότητα, στο πλαίσιο αυτών των αρμοδιοτήτων τους, συνεργάζονται στενά με τους εκπαιδευτικούς της γενικής και της ειδικής αγωγής για θέματα διερεύνησης, αξιολόγησης και προγραμματισμού της εκπαιδευτικής παρέμβασης.
Προκειμένου οι υπηρεσίες τους να είναι αποτελεσματικές και να αποδίδουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη για το μαθητή, οι δράσεις όλων των εμπλεκομένων οφείλουν να προγραμματίζονται και να υλοποιούνται στοχευμένα και μεθοδικά. Προς αυτή την κατεύθυνση σας,  για να υπάρξει ο απαραίτητος συντονισμός & ομοιομορφία αντιμετώπισης σε επίπεδο Περιφερειακής Δ/νσης, σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία παραπομπής.
Εφόσον ο/η εκπαιδευτικός της τάξης ανάμεσα στους μαθητές της τάξης του εντοπίσει μαθητή/τρια με σημαντικά ελλείμματα στους τομείς ανάπτυξης (γνωστικούς, κοινωνικούς, ψυχοσυναισθηματικούς) ή με προβλήματα συμπεριφοράς, κρίνεται σκόπιμο να ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

1ον.  Επικοινωνία – ενημέρωση – συνεργασία των εκπαιδευτικών του τμήματος του μαθητή με το Σύλλογο Διδασκόντων και με το Σχολικό Σύμβουλο παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου για τη διαμόρφωση παρεμβατικών –υποστηρικτικών δράσεων μέσα στο σχολικό περιβάλλον και παράλληλη ενημέρωση του γονέα.
2ον.  Εφόσον οι παρεμβατικές δράσεις δεν έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και, κατά την εκτίμηση των εκπαιδευτικών, οι δυσκολίες παραμένουν και κρίνεται απαραίτητη η παρέμβαση της διεπιστημονικής ομάδας του ΚΕ.Δ.Δ.Υ, ενημερώνονται από τη Δ/νση του σχολείου οι γονείς και προτείνεται η παραπομπή στο ΚΕΔΔΥ. Επισημαίνεται ότι η παραπομπή γίνεται από το γονέα, καθώς η συγκατάθεση των εχόντων τη γονική μέριμνα είναι προαπαιτούμενο. Ωστόσο, η συμβολή του Δ/ντή και των εκπαιδευτικών του σχολείου, είτε με τη μορφή παρότρυνσης είτε ως μεσολαβητών, προκειμένου να πεισθεί και να βοηθηθεί ο γονέας να απευθυνθεί στο ΚΕΔΔΥ, καθώς και να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το σχολείο, είναι σημαντική. Στα σχολεία όπου λειτουργεί Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), η παραπομπή γίνεται από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ., εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι διαδικασίες παρέμβασης εντός του σχολικού πλαισίου και παραμένει η ανάγκη παρέμβασης από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ., επίσης με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα.
3ον. Όταν ο μαθητής/τρια αποφοιτά από το Γυμνάσιο, κατά την εγγραφή του  στο Λύκειο, μαζί με το απολυτήριο αποστέλλεται και η έκθεση του ΚΕΔΔΥ, με το φάκελο του μαθητή υπό μορφή ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ εγγράφου.
Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι σε κάθε περίπτωση που προσέρχεται ένας μαθητής στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για αξιολόγηση κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία με το σχολείο, η ενημέρωση για τους εκπαιδευτικούς χειρισμούς που προηγήθηκαν και η αποστολή της περιγραφικής παιδαγωγικής έκθεσης που αφορά τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του συγκεκριμένου μαθητή, προκειμένου να συμπληρωθεί το προφίλ των δυσκολιών του μαθητή με αξιοπιστία.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολογικής διαδικασίας από το Εκπαιδευτικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Κέντρου συντάσσεται γνωμάτευση είτε ο μαθητής εμπίπτει στην κατηγορία των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες είτε όχι και ακολουθεί γραπτή και προφορική ενημέρωση των γονέων σχετικά με τα δεδομένα της αξιολόγησης και τις προτάσεις-εισηγήσεις.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υπογραφή και την παραλαβή της γνωμάτευσης από το γονέα και με τη σύμφωνη γνώμη του αποστέλλεται στο σχολείο του μαθητή. Οι γονείς δύνανται σε περίπτωση μη αποδοχής της διάγνωσης και της πρότασης για το σχολικό πλαίσιο να μην επιθυμούν την αποστολή στο σχολείο και την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και να απευθυνθούν σε πιστοποιημένο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή να προσφύγουν στη Β/βάθμια ΕΔΕΑ. 
Τα έντυπα της Περιγραφικής Παιδαγωγικής Έκθεσης για κάθε βαθμίδα (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό & Γυμνάσιο αντίστοιχα), αποστέλλονται στην αρχή κάθε σχολικού έτους από τα οικεία ΚΕΔΔΥ στις σχολικές μονάδες και μπορούν ανά πάσα στιγμή να αναζητηθούν από τα ΚΕΔΔΥ.
Ευελπιστούμε στη συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών δομών, προκειμένου η από κοινού αντιμετώπιση να επιφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική πρακτική που αφορά το μαθητή, τον εκπαιδευτικό αλλά και ολόκληρη την τάξη και το σχολείο.

Περιφερειακός Διευθυντής
κ.α.α.
Η νόμιμη αναπληρώτριά του  Πρ/νη
Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας


Ελένη Μπενιάτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου