Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015

"Έκθεση του ΟΟΣΑ για την παιδεία μας"...ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ στη Βουλή

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ
Βουλευτής Επικρατείας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ερώτηση προς τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
κύριο Νίκο Φίλη

Θέμα: Έκθεση του ΟΟΣΑ για την παιδεία μας

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα η ετήσια έκδοση του ΟΟΣΑ για τα εκπαιδευτικά συστήματα 46 κρατών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισμένα στοιχεία για τα σχολεία μας, αναφορικά με το σχολικό έτος 2012-2013.
Σε σχέση με το μέγεθος της σχολικής τάξης (δείκτης Δ2 της έκθεσης), κατά το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ αυτή περιλαμβάνει 21 μαθητές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 24 μαθητές στις πρώτες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα, η σχολική τάξη είναι μικρότερη, περιλαμβάνοντας 17 μαθητές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 22 μαθητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Σε σχέση με την αναλογία εκπαιδευτικών προς μαθητές (δείκτης Δ2 της έκθεσης), κατά το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ 1 εκπαιδευτικός αναλογεί σε 15 μαθητές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 1 εκπαιδευτικός σε 13 μαθητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην Ελλάδα, 1 εκπαιδευτικός αναλογεί σε 9 μαθητές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 1 εκπαιδευτικός αναλογεί σε 8 μαθητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών που έχουν τους περισσότερους καθηγητές για τους λιγότερους μαθητές.
Σε σχέση με τις ώρες διδασκαλίας των εκπαιδευτικών (δείκτης Δ4 της έκθεσης), κατά το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ ο εκπαιδευτικός διδάσκει ετησίως 772 ώρες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 694 ώρες στις πρώτες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 643 ώρες στις τελευταίες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ο εκπαιδευτικός διδάσκει ετησίως 569 ώρες και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 415 ώρες. Έτσι, η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τις λιγότερες ώρες διδασκαλίας για τους διδάσκοντες.
Σε σχέση με τις προβλεπόμενες αποδοχές των εκπαιδευτικών (δείκτης Δ3 της έκθεσης), κατά το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ εκπαιδευτικός με δεκαπενταετή εμπειρία και τα αναγκαία τυπικά προσόντα λαμβάνει 41.245 δολάρια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 42.825 δολάρια στις πρώτες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 44.600 δολάρια στις τελευταίες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα τα ποσά αυτά είναι κατά πολύ μικρότερα: 25.826 δολάρια τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στη Χώρα μας οι σχετικές μειώσεις ήταν από τις μεγαλύτερες σε σχέση με τις άλλες χώρες. Έτσι, κατά την οικονομική κρίση της περιόδου 2009 έως 2013 αυτές υπερέβησαν το 25%.
            Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να προβεί στις άμεσες διορθωτικές ενέργειες, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα δεδομένα της έκθεσης.   
            Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα:

- Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες πρόκειται να προβεί το Υπουργείο Παιδείας για την αξιοποίηση των δεδομένων της πρόσφατης έκθεσης του ΟΟΣΑ για την παιδεία μας, με σκοπό την ανάταση του εκπαιδευτικού συστήματός μας, ιδίως ενόψει των χιλιάδων κενών που υπάρχουν ακόμη στα σχολεία;


Ο ερωτών Βουλευτής


Θεόδωρος Π. Φορτσάκης
Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου