Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ


Το Πανεπιστήμιο ΝΕΑΠΟΛΙΣ Πάφου της Κύπρου σας ενημερώνει για την έναρξη νέου τμήματος για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία.  
Το Πανεπιστήμιο ΝΕΑΠΟΛΙΣ Πάφου είναι ένα  σύγχρονο Πανεπιστήμιο, αναγνωρισμένο από τα Υπουργεία Παιδείας της Κύπρου και της Ελλάδας και ομοταγές με τα Ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, που παρέχει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Τα προγράμματα σπουδών του τόσο σε Προπτυχιακό όσο και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο είναι αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., και αποτελούν μία σίγουρη εναλλακτική πρόταση σπουδών.
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, είναι στην ελληνική γλώσσα και παρέχεται με ειδική προσφορά στα δίδακτρα.
Για πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε: 
*  Τηλ: 2310931673 με τον υπεύθυνο του Γραφείου του Πανεπιστήμιου  Νεάπολις Πάφου στη Θεσσαλονίκη Τσιμισκή 80.
Εmailthessaloniki@nup.ac.cy
*  Τηλ: 6947698196 με τον κ. Χατζηιωακειμίδη Ανέστη
Περιγραφή του προγράμματος
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας αποσκοπεί στην εις βάθος κατάρτιση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διαστάσεις και προβλήματα της μάθησης και της ανάπτυξης κατά τη σχολική και την εφηβική ηλικία. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα αποβλέπει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης και στην απόκτηση δεξιοτήτων στους τομείς:
*        Των θεωριών της μάθησης και των εκπαιδευτικών τους εφαρμογών
*        Των μαθησιακών δυσκολιών
*        Του προτύπου ανάπτυξης κατά πεδίο κατά την εφηβική ηλικία
*        Των εξελικτικών διαταραχών, όπως αυτές εμφανίζονται στην προσχολική, σχολική και εφηβική ηλικία
*        Της ταυτότητας φύλου και την ανάπτυξή της στο σχολικό πλαίσιο πολιτισμικών παραμέτρων και του ρόλου τους στην εκπαιδευτική διαδικασία
*        Των τεχνικών και μεθόδων εκπαιδευτικής και ψυχολογικής έρευνας
 Κριτήρια Εισδοχής

*        Πτυχίο (οποιασδήποτε ειδικότητας) από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αλλοδαπής
*        Για τους μη διορισμένους εκπαιδευτικούς με πτυχίο από πανεπιστημιακά ιδρύματα εκτός Κύπρου και Ελλάδος απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από το ΚΥΣΑΤΣ ή το ΔΟΑΤΑΠ αντιστοίχως
*        Γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή

Διάρκεια Σπουδών και Γλώσσα Διδασκαλίας
Το πρόγραμμα διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων, 90.

Δομή του Προγράμματος
Η δομή του Προγράμματος περιλαμβάνει δύο διακριτά και ταυτοχρόνως συμπληρωματικά στοιχεία: Τα εννέα μαθήματα κορμού και τα τρία «μαθήματα» εμπλοκής στην εκπαιδευτική και ψυχολογική έρευνα.

Μαθήματα κορμού
Τα μαθήματα κορμού επικεντρώνονται σε προέχουσες διαστάσεις της ψυχολογικής ανάπτυξης, της μάθησης και των αποκλίσεων τους. Ειδικότερα, αναλύονται και αξιολογούνται τόσο οι παλαιότερες όσο και οι σύγχρονες ερμηνείες της γνωστικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης με έμφαση στη σχολική και εφηβική ηλικία. Οι αντίστοιχες ερμηνείες των διαδικασιών μάθησης αναλύονται και ως προς τις δυνατότητες εφαρμογών τους στα εκπαιδευτικά πλαίσια.
Η ανάπτυξη της προσωπικότητας, η γλωσσική ανάπτυξη και ο γραμματισμός, οι πολυπολιτισμικές διαστάσεις της συμπεριφοράς, η μεθοδολογία έρευνας και η στατιστική, καθώς και τα θέματα που αναφέρονται στο σχολικό πλαίσιο ως παράγοντα διαμόρφωσης της ταυτότητας και η συμβουλευτική στη σχολική κοινότητα αποτελούν τα υπόλοιπα γνωστικά πεδία που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία.
Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη
Οι βασικοί στόχοι του «μαθήματος» είναι η εμπλοκή των φοιτητών/τριών σε ερευνητικές και παρεμβατικές δραστηριότητες και η ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων, χρήσιμων τόσο για το σχολικό πλαίσιο, όσο και για περαιτέρω εμπλοκή σε έρευνα. Το μάθημα δεν έχει παρακολουθήσεις και οι ερευνητικές δραστηριότητες εκτελούνται υπό την επίβλεψη ενός μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού.
Τα μαθήματα

ΨΥΧ501
Γνωστική, Συναισθηματική και Κοινωνική Ανάπτυξη
ΨΥΧ607
Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική
ΨΥΧ505
Προσωπικότητα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και η Εξελικτική Διαδρομή
ΨΥΧ610
Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη (1)
ΨΥΧ503
Μάθηση: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές
ΨΥΧ506
Μαθησιακές Δυσκολίες
ΨΥΧ605
Σχολικό Πλαίσιο και Ταυτότητες Φύλου κατά την Εφηβεία
ΨΥΧ610
Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη (2)
ΨΥΧ611
Πολυπολιτισμικές διαστάσεις της συμπεριφοράς
ΨΥΧ608
Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα
ΨΥΧ604
Εξελικτική Ψυχοπαθολογία
ΨΥΧ610
Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη (3)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου