Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Ε.Π) & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Β.Π) ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΤΑΕΤΙΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)


ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ
Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε
ΕΣΠΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ
Ε.Ε.Π ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ
Ε.Δ.Ε.Α.Υ
ΕΣΠΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ε.Β.Π & ΣΧΟΛΙΚ. ΝΟΣ.-ΠΕ25
ΣΥΝΟΔΟΙ
ΕΣΠΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ*
Π.Δ.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ
2016-17*
1.170
300
618

-
2.088
2015-16
1.066
353
725
461
2.605
2014-15
586
220
438
-
1.244
2013-14
384
548
328
-
1.260
2012-13
-
-
-
880
880
2011-12
-
-
-
1.110
1.110
2010-11
-
-
-
1.100
1.100 *Οι πιστώσεις για το 2016-17 αφορούν έως σήμερα, 4 Νοεμβρίου 2016.
*1. Οι πιστώσεις για Συνοδούς Ε.Β.Π. και Σχολικούς Νοσηλευτές(ΠΕ25) διατίθενται ανάλογα με τις εγκρίσεις αιτήσεων μαθητών και εξ αυτού του λόγου μπορεί και να μην διατεθούν εξ ολοκλήρου.


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:1ον)-Έως το έτος 2010(τα χρόνια δηλαδή των  παχέων αγελάδων και των αθρόων ανορθολογικών προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα) οι προσλήψεις αναπληρωτών Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π μετά  βίας προσέγγιζαν τις 400 με 450 τον αριθμό, παρά το γεγονός της ύπαρξης πολύ μικρού αριθμού μονίμων Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. στις δομές Ε.Α.Ε της χώρας.2ον)-Τα σχολικά έτη 2013-14 και 2014-14 οι πιστώσεις για προσλήψεις Αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. προέρχονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από 3 Προγράμματα ΕΣΠΑ.  • Ένα για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.:«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», του Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013). που αφορά σε πρόσληψη Αναπληρωτών Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π.
  • Ένα για τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. & Ε.Δ.Ε.Α.Υ.:«Πρόγραμμα ανάπτυξης υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο  Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης.» που αφορά σε πρόσληψη Αναπληρωτών Ε.Ε.Π. για τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και σε πρόσληψη Αναπληρωτών Κοινωνικών Λειτουργών(ΠΕ30) και Ψυχολόγων(ΠΕ23) για τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ.
  • Και ένα για τα Γενικά Σχολεία: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», του Άξονα Προτεραιότητας 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020  που αφορά σε πρόσληψη Αναπληρωτών Ε.Β.Π. και  Σχολικών Νοσηλευτών(ΠΕ25), οι οποίοι απασχολούνται ως ΣΥΝΟΔΟΙ μαθητών

Από το 2015-16 έχουμε ξανά και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.).


3ον)- Η  αύξηση του αριθμού των προσλήψεων Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π στα σχολικά έτη 2013-14 και 2014-15, σε σχέση με τα παρελθόντα έτη,  αποδομείται, αφενός μεν από τη μη ορθολογική κατανομή των ειδικοτήτων Ε.Ε.Π στις δομές Ε.Α.Ε, καθόσον τα Προγράμματα ΕΣΠΑ από όπου και αντλήθηκαν οι πιστώσεις αυτά τα χρόνια, είχαν και έχουν σωρεία δεσμεύσεων, προαπαιτουμένων  και αποκλεισμών, αφετέρου δε από το γεγονός της στελέχωσης των Ε.Δ.Ε.Α.Υ αποκλειστικά από τις ειδικότητες του Κοινωνικού Λειτουργού και του Ψυχολόγου.
Το σχολικό έτος 2015-16 έχουμε μεγάλη αύξηση στον αριθμό των πιστώσεων που διατέθηκαν, γιατί για πρώτη φορά διατέθηκαν και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.) 461 πιστώσεις, αλλά διπλασιάστηκαν σχεδόν και οι πιστώσεις Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σε σχέση με το 2014-15.4ον)-Αν δε, συνυπολογίσουμε και την προτεραιότητα, από πλευράς Υπουργείου Παιδείας,  πρόσληψης Ε.Β.Π για κάλυψη των μεγάλων αναγκών των Ειδικών Σχολείων, καθώς και στην πρόσληψη Ε.Β.Π για τις ανάγκες των Γενικών Σχολείων ως ΣΥΝΟΔΩΝ και τα τελευταία χρόνια και των Σχολικών Μοσηλευτών(ΠΕ25), καταλήγουμε πως  η μερίδα του λέοντος, όσον αφορά στις προσλήψεις των αναπληρωτών Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π κατευθύνεται στις ειδικότητες του Ε.Β.Π, του Κοινωνικού Λειτουργού(ΠΕ30) και του Ψυχολόγου(ΠΕ23).Έτσι οι ειδικότητες του Λογοθεραπευτή(ΠΕ21 & ΠΕ26), του Φυσικοθεραπευτή(ΠΕ28), του Εργοθεραπευτή(ΠΕ29), του Παιδοψυχιάτρου(ΠΕ24), του Ειδικού στον Επαγγ/κό προσ/μό Τυφλών/Δεξ. καθ/νής Διαβίωσης  και Κιν/τας Τυφλών/Ειδικών στη Νοηματική Γλώσσα(ΠΕ31), του Παιδονευρολόγου(ΠΕ35) αναζητώνται  "με το κυάλι" σε όλη την επικράτεια.5ον)-Το σχολικό έτος 2013-14 οι προσλήψεις Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π άρχισαν περί τον μήνα Οκτώβριο και συνεχίσθηκαν έως πριν λίγες ημέρες από τη λήξη του...Μάλιστα οι συνάδελφοι αναπληρωτές που στελέχωσαν τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ προσελήφθησαν την Άνοιξη του 2014...

  Το 2014-15, οι προσλήψεις έγιναν πολύ νωρίτερα, αλλά αυτό είχε ως συνέπεια οι Αναπληρωτές Ε.Ε.Π που προσελήφθησαν από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ των ΚΕ.Δ.Δ.Υ/Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

(«Πρόγραμμα ανάπτυξης υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο  Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης. »),

    ακριβώς επειδή κάλυψαν σχεδόν όλο το διάστημα του σχολικού έτους 2014-15, από 550 που ήταν για το 2013-14(για λίγους όμως μήνες), να κατρακυλήσουν στους 220!!!(για όλο το χρόνο) με ότι αυτό συνεπάγεται για την ορθή λειτουργία των δομών αυτών. 
6ον)- Το σχολικό έτος 2015-16, οι 461 πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων(Π.Δ.Ε.) διατέθηκαν από τις 13 Π.Δ.Ε σε όλες τις δομές Ε.Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ 13 Π.Δ.Ε., ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17...ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ 2015-16, ΑΠΟ ΕΔΩ:  http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/10/13-2016-17-2015-16.html


Βασίλης Βούγιας

4 Νοεμβρίου 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου