Πέμπτη 25 Μαΐου 2017

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ Ε.Β.Π. ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ(ΠΕ25) ΓΙΑ ΤΟ 2017-2018

Σας αποστέλλουμε την με αριθμ πρωτ. 87755 /Δ3/25-05-2017 Υ.Α. (ΑΔΑ:Ω1ΘΜ4653ΠΣ-ΗΧ1) και θέμα: «Έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης μαθητών και στήριξης μαθητών από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και Σχολικό Νοσηλευτή για το διδακτικό έτος 2017-2018 » και τα συν: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 για α) νέες παράλληλες στηρίξεις και β) ανανεώσεις παράλληλων στηρίξεων ανά ΔΙ.Π.Ε./ ΔΙ.Δ.Ε. 2. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 για υποστήριξη από Ε.Β.Π. ανά ΔΙ.Π.Ε./ ΔΙ.Δ.Ε. 3. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 για υποστήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή ανά ΔΙ.Π.Ε./ ΔΙ.Δ.Ε.4. Αίτηση του γονέα-κηδεμόνα (Υπόδειγμα 1)
5. Διαβιβαστικό Σχολείου προς ΔΙ.Π.Ε. ή ΔΙ.Δ.Ε. (Υπόδειγμα 2) 6. Το λογότυπο του ΕΣΠΑ, και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και την άμεση ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και σχολικών μονάδων περιοχής αρμοδιότητάς σας.
 
 
.                                     Ο  Προϊστάμενος της
            Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
                                                                             
 
                         Παναγιώτης Κασσιανός

 «Έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης μαθητών και στήριξης μαθητών από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και Σχολικό Νοσηλευτή για το διδακτικό έτος 2017-2018 »

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου