Κυριακή 28 Μαΐου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 25 Μαΐου και ώρα 23:59, η διαδικασία δήλωσης επιθυμητών ημερομηνιών και Εξεταστικών Κέντρων για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης - 1ης Περιόδου 2017, που θα διενεργηθούν από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στις 10, 11, 17 και 18 Ιουνίου 2017.

Εννιακόσιοι εβδομήντα δύο (972) υποψήφιοι επέλεξαν να προσέλθουν σε οκτώ (8) Εξεταστικά Κέντρα σε όλη την Ελλάδα και συγκεκριμένα: σε ένα (1) Εξεταστικό Κέντρο στην Αθήνα, τέσσερα (4) στη Θεσσαλονίκη, δύο (2) στην Πάτρα και ένα (1) στο Ηράκλειο Κρήτης.

Παρακαλούμε τους υποψήφιους να παρακολουθούν καθημερινά την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για περαιτέρω οδηγίες και τους ευχόμαστε «Καλή Επιτυχία!».

Ιστοσελίδα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  http://www.eoppep.gr/index.php/el/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου