Κυριακή 28 Μαΐου 2017

«Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης»...ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ διπλωματικής εργασίαςΑγαπητοί / Αγαπητές,

το εν λόγω ερωτηματολόγιο (που μπορείτε να βρείτε στο link: https://goo.gl/forms/F2V3hBBrPb2Jh9wh1) διανέμεται στα πλαίσια έρευνας που διενεργείται για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Στον χώρο του σχολείου καλούνται να συνεργαστούν υπό μία διεύθυνση εκπαιδευτικοί με ξεχωριστές προσωπικότητες και αντιλήψεις. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής ο ρόλος της διεύθυνσης προβάλλει καίριος και πιθανώς συμβάλλει στην ψυχική ευημερία των εκπαιδευτικών, αλλά και επηρεάζει τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αναζήτηση των παραπάνω δεσμών.
Η συμμετοχή σας στην έρευνα αποτελεί ουσιαστική συμβολή στην προσπάθεια να εξαχθούν χρήσιμα σχετικά συμπεράσματα. Αναφορικά με τη συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου, διευκρινίζονται τα εξής:

Ø Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Δε χρειάζεται να γράψετε πουθενά το όνομά σας, δε θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε κανένα στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά σας, ούτε θα συμπληρωθεί κανένα τέτοιο στοιχείο αργότερα.
Ø Οι απαντήσεις σας είναι απολύτως εμπιστευτικές. Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν, θα αναλυθούν στατιστικά και θα χρησιμοποιηθούν για καθαρά ερευνητικούς σκοπούς.
Ø Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις, αλλά αυτό που ενδιαφέρει είναι η καταγραφή της προσωπικής σας γνώμης.
Ø Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά.

Είναι πολύ σημαντικό να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.

Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους χώρους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.


 O φοιτητής

Τσιάπρας Δημήτριος

dtsiapras@uth.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου