Τετάρτη 24 Μαΐου 2017

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Μ.Υ. ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΤΗΣ ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.


Η τοποθέτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, επί του σχεδίου νόμου για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.) 

Τοποθέτηση  Γενικού Γραμματέα ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α. Δημήτρη Αφουξενίδη

Γ Ε Ν Ι Κ Η   Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Η:

  • Θεωρούμε μη αποδεκτή την μέχρι τώρα τακτική του ΥΠ.Π.Ε.Θ., να πορεύεται με τροπολογίες με το χαρακτήρα του επείγοντος παρακάμπτοντας το διάλογο ενώ πάλι καταθέτει στη Βουλή ν/σ τόσο σοβαρής σημασίας με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, χωρίς προηγουμένως να το θέσει σε δημόσια διαβούλευση. Παρακάμπτει έτσι τις δημοκρατικές διαδικασίες, όπως ορίζονται από το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής. Η συνέντευξη δεν φαίνεται πώς επανέρχεται λόγω της απόφασης του ΣτΕ αφού ήδη επανήλθε εδώ και 1,5 χρόνο στις κρίσεις των Διευθυντών Εκπαίδευσης χωρίς να υπάρχει σχετική δικαστική απόφαση. Έτσι δύο τινά συμβαίνουν: είτε υπήρχε βεβαιότητα για την ουσία της απόφασης του ΣτΕ και γι αυτό επανήλθε τότε (αλλά γιατί άμεσα δεν ξεκίνησε και η δημιουργία ενός νέου νόμου στελεχών με δημοκρατικές διαδικασίες;), είτε αν δεν υπήρχε βεβαιότητα για την απόφαση του ΣτΕ η συνέντευξη επανήλθε επειδή στην πραγματικότητα την θέλουν. Δύο και πλέον χρόνια δεν έχει γίνει τίποτε για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου νόμου για την επιλογή όλων των στελεχών της εκπαίδευσης. Έτσι έχουμε σχολικούς συμβούλους που οδεύουν για τον 7ο χρόνο θητείας τους, προϊσταμένους ΚΕΔΔΥ που κάποιοι είναι ήδη στις θέσεις αυτές  για περισσότερα από 10 χρόνια κλπ. Φυσικά ούτε λόγος για την σειρά που επιλέγονται τα στελέχη εκπαίδευσης! Κανείς μάλιστα δεν κατανοεί γιατί δεν προχωρά η εναρμόνιση με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα η επιλογή στελεχών στην εκπαίδευση φυσικά με διαφοροποιήσεις όπου χρειάζεται.
  • Χαιρετίζουμε τις δηλώσεις του Υπουργού ότι τελικά δεν θα ισχύσει κανένας περιορισμός στις δηλώσεις προτίμησης των υποψήφιων στελεχών κάτι που θα οδηγούσε σε νέες δικαστικές περιπέτειες με ενδεχόμενη βλάβη του Δημοσίου τόσο οικονομική όσο και ουσιαστική. Άλλωστε το μέτρο δεν θα μπορούσε να ισχύσει αναδρομικά αφού ουδείς γνώριζε εκ των προτέρων ούτε φυσικά μπορούσε να προβλέψει. Ο περιορισμός μάλιστα αυτός θα μπορούσε να οδηγήσει πιθανά σε άμεση παραίτηση όλων των Δ/ντών προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να ξαναδιεκδικήσουν το ίδιο σχολείο αφού δεν θα είχαν ολοκληρώσει τη δεύτερη θητεία έστω για 1,5 μήνα. Φυσικά οι παρενέργειες στις Πανελλήνιες εξετάσεις (Λυκειακές επιτροπές κλπ) θα ήταν τεράστιες. Θα ήταν τέλος αντιφατικός ο περιορισμός αφού θα αφορούσε Δ/ντές οι οποίοι έχουν περάσει από συνέντευξη τη μία φορά ενώ την άλλη ψηφίστηκαν από το Σ.Δ., διαδικασία που ο υπουργός θεωρεί εξαιρετικά σημαντική. Επιπρόσθετα και με δεδομένο ότι το παρόν ν/σ έχει σαν βάση τον Ν.3848/2010 θα ετίθετο νομικό θέμα αναφορικά με την ερμηνεία «θητεία» σε χρονική διάρκεια!

  • Για την μοριοδότηση:
Γενική φιλοσοφία θα έπρεπε να είναι ότι τα προσόντα που δεν μπορούν να τα αποκτήσουν όλοι και για θέσεις που δικεδικούν όλοι, να μην μοριοδοτούνται.
Με δεδομένα όμως τα όσα αναφέρονται στο ν/σ έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός η πιστοποιημένη επιμόρφωση στις ΤΠΕ επιπέδου 1 να μοριοδοτείται (με  0,5 μόριο) ενώ η πιστοποιημένη επιμόρφωση ΤΠΕ επιπέδου 2 να πετιέται στον κάλαθο των αχρήστων, λες και δεν έγινε ποτέ! Το ίδιο και για τους ΠΕ19/20 που δεν τους μοριοδοτείται το προσόν αυτό εξομοιώνοντάς τους με τους μη έχοντάς το. Το επιχείρημα ότι δεν είχαν όλοι την ευκαιρία να περάσουν στην ΤΠΕ 2 απορρίπτεται καθώς την ίδια στιγμή μοριοδοτούνται οι ΣΕΛΔΕ και ΣΕΛΜΕ που έχουν καταργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια (και στις οποίες η επιλογή γίνονταν με κλήρωση), όπως και θητείες στις οποίες δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης όλοι οι κλάδοι (βλ. ΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ κλπ). Δηλαδή ακολουθείται η φιλοσοφία αυτή και όχι η αρχική που αναφέραμε.
Επίσης πετιούνται στον κάλαθο των αχρήστων κι άλλες θεσμοθετημένες από την Πολιτεία επιμορφώσεις, όπως η τρίμηνη επιμόρφωση στα ΠΕΚ, τα σεμινάρια διάρκειας 40 ωρών από τα ΠΕΚ, το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης διάρκειας 200 ωρών για την οποίο υπήρχε δέσμευση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ότι θα μοριοδοτηθεί, και τα πιστοποιημένα σεμινάρια του ΕΚΔΔΑ, τα οποία μοριοδοτούνται για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους εκτός των εκπαιδευτικών. Επίσης δεν αποσαφηνίζεται τι σημαίνει ετήσια επιμόρφωση. Αν για παράδειγμα επιμόρφωση από ΑΕΙ διάρκειας 70 ωρών έγινε εντός 1 έτους και άλλη 400 ωρών έγινε σε 3 μήνες θα μετρήσει η πρώτη;;; Τι τελικά θα ισχύσει;;;; η διάρκεια ή οι ώρες;;;;; και γιατί δεν εναρμονίζεται το παρόν νομοθέτημα με τη λοιπή νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας όπως με το ν.4415/16 που αναφέρει για ετήσιες επιμορφώσεις 400 ωρών από ΑΕΙ ή από φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας;;;
Εντυπωσιακή είναι επίσης  η ελάχιστη, συγκριτικά με άλλες, μοριοδότηση του δεύτερου πτυχίου με μόνον 1,5 μόριο την ίδια στιγμή που π.χ. οι ετήσιες επιμορφώσεις παίρνουν ως 1 μόριο!
Τέλος σημειώνουμε ότι δεν μοριοδοτούνται δεύτερα, τρίτα κλπ μεταπτυχιακά ή διδακτορικά!
Όλα αυτά θεωρούμε πώς είναι απόρροια της προχειρότητας και της έλλειψης διαβούλευσης.

  • Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής:

1.      Στην παράγραφο που αναφέρει: «Επιπλέον και μόνο για τις θέσεις Διευθυντών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων και εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου», αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα των ΕΕΕΕΚ. Όμως γίνεται εξαίρεση της κατηγορίας ΤΕ01 για πρώτη φορά κάτι που αφορά μόνον μία Δ/ντρια ΕΕΕΕΚ και η οποία είχε μάλιστα κερδίσει δικαστική προσφυγή για τις κρίσεις του 2011!!! Προτείνουμε να προστεθεί «και ΤΕ01». Άλλωστε κατά την αιτιολογική η οποία αναφέρει πώς όπως και στη λοιπή επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει οι Δ/ντές να έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση, δεν ακολουθείται στο ν/σ αφενός διότι στην επαγγελματική εκπαίδευση δεν γίνονται δάσκαλοι Διευθυντές παρά μόνον στα ΕΕΕΕΚ, αφετέρου δεν αποσαφηνίζεται ότι οι δάσκαλοι πρέπει να έχουν εξομοίωση ή μετεκπαίδευση, δηλαδή εκεί προφανώς επιτρέπει την μη ύπαρξη πανεπιστημιακού τίτλου!
2.      Ρητά να αποσαφηνιστούν οι διακριτοί τύποι των ειδικών σχολείων ώστε να είναι σαφές στη Διοίκηση ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ανάλογα με την τριετία που έχουν υπηρετήσει. Στο σημείο αυτό θυμίζουμε ότι με το ν.4415/2016 η τριετία έγινε πενταετία προκειμένου για τοποθέτηση σε ΣΜΕΑΕ οπότε θεωρούμε ότι είναι αντιφατικό να μπορεί να γίνει Δ/ντής εκπαιδευτικός που δεν έχει τα πλήρη προσόντα για τοποθέτηση σε ΣΜΕΑΕ!

  • Για τη συνέντευξη: Δεν αποσαφηνίζεται αν θα είναι δομημένη και με βάση τράπεζα θεμάτων όπως ίσχυσε το 2011 (και έτυχε κοινής αποδοχής αφού διασφάλιζε τη διαδικασία) με βάση το Ν.3848/2010 (προβλέπεται και με το νέο νόμο επιλογής στελεχών στο Δημόσιο Ν.4369/16 – νόμος Βερναρδάκη), αν και επειδή το παρόν νομοθέτημα «πατάει» επάνω στο Ν.3848/10 προφανώς έτσι πρέπει να γίνει.
  • Για τη σειρά: Προκειμένου να μην επαναληφθούν οι περίεργες ανατροπές και λοιπές παθογένειες του παρελθόντος που και ο Υπουργός σωστά μνημόνευσε, πρέπει τα σχολεία να δηλωθούν μετά και από την ανακοίνωση των μορίων της συνέντευξης ώστε, όπως γίνεται και στις Πανελλήνιες, ο υποψήφιος γνωρίζοντας τα συνολικά του μόρια να κάνει την/τις επιλογή/ές του.
  • Ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί για τους δασκάλους που υπηρετούν στα ΕΕΕΕΚ και οι οποίοι έχουν μόνον 1 επιλογή (το ΕΕΕΕΚ) να δηλώσουν αφού στην δευτεροβάθμια δεν μπορούν να δηλώσουν άλλο σχολείο. Έτσι προτείνεται να μπορούν να δηλώσουν και σχολεία ενός ΠΥΣΠΕ.


 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 Η τοποθέτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, επί του σχεδίου νόμου για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) 


                               Τοποθέτηση Προέδρου Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Ευστάθιου Καρπενησιώτη

 Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ αποτελεί δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που, βάσει του Καταστατικού της, εκπροσωπεί το ΕΕΠ και ΕΒΠ που εργάζεται στα ΚΕΔΔΥ και ΣΜΕΑΕ προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής ειδικής εκπαίδευσης Επίσης σε δομές ειδικής εκπαίδευσης σε Γενικά σχολεία, όπως οι ΕΔΕΑΥ, η ατομική στήριξη με συνοδό ΕΒΠ ή με Σχολικό Νοσηλευτή.
Εξυπηρετούμε και υποστηρίζουμε, για την συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η/και αναπηρία λόγω αναπτυξιακών, νευρολογικών, κινητικών ή αισθητηριακών προβλημάτων.

Κατ αρχήν θα θέλαμε να επικροτήσουμε την θετική πρόβλεψη του σχεδίου νόμου, που δίνει επιτέλους την δυνατότητα και στα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ να αποσπώνται όπως και το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό σε φορείς και υπηρεσίες του υπουργείου. Αποτελεί αποκατάσταση μιας ακόμη αδικίας που υφίστανται μέχρι και σήμερα τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ.
Η κατάθεση όμως από το υπουργείο παιδείας του σχεδίου νόμου που περιλαμβάνει το νέο τρόπο εκλογής διευθυντών σχολικών μονάδων, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος , χωρίς καμία διαβούλευση και με προχειρότητα στις προβλέψεις του, λυπούμαστε αλλά δεν μπορούμε παρά να συμπεράνουμε ότι έχει στόχο, όχι την δημοκρατική οργάνωση του σχολείου, αλλά απλά την συμμόρφωση στις απαιτήσεις της απόφασης του ΣτΕ.
Αποτελεί μια άτολμη κατά τη γνώμη μας αντίδραση, τη στιγμή που θα περιμέναμε την ανάληψη πρωτοβουλίας για κατοχύρωση προϋποθέσεων στην κατεύθυνση της δημοκρατικής οργάνωσης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας, με την αναβάθμιση του ρόλου του ΣΔ και την ανάθεση συντονιστικού ρόλου στον διευθυντή.
Αντ΄ αυτού παρατηρούμε την υποβάθμιση του ρόλου του μεγαλύτερου μέρους των εκπαιδευτικών, των αναπληρωτών δηλαδή, οι οποίοι όμως καλούνται συνεχώς να «βάλουν πλάτη» για να μπορέσει να λειτουργήσει το ελληνικό σχολείο σε καιρούς χαλεπούς.
Χαρακτηριστικά πρέπει να σας πληροφορήσουμε, κε Υπουργέ, ότι στις περισσότερες ΣΜΕΑΕ -ειδικά σχολεία- δηλαδή, η πλειοψηφία είναι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, ενώ πολλά ειδικά σχολεία και ΚΕΔΔΥ απασχολούν αποκλειστικά αναπληρωτές, αφού δεν διαθέτουν κανένα μόνιμο πλην του Δ/ντή.
Αυτό είναι αποτέλεσμα της καθυστέρησης χρόνων για τη διενέργεια διαγωνισμού για την πρόσληψη μονίμων στην ειδική αγωγή.
Η αύξηση των προσλήψεων τα τελευταία 2 χρόνια, αποκλειστικά σχεδόν με τα προγράμματα ΕΣΠΑ, δεν λύνει ουσιαστικά το πρόβλημα και αυτό σίγουρα θα αναδειχθεί σύντομα με την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Αναρωτιόμαστε πως θα λειτουργήσει η πρόβλεψη για έκφραση της άποψης του ΣΔ στις περιπτώσεις αυτές? Αν μας ρωτάτε είμαστε σίγουροι ότι δεν θα λειτουργήσει ούτε σε αυτή την περίπτωση ούτε και γενικά... αφού θα συναντήσει την αποδοκιμασία και αυτών των μονίμων.
Σας καλούμε να αναλογιστείτε κε Υπουργέ τις επιπτώσεις της πρόβλεψης αυτής στη σχολική μονάδα και στους μαθητές τελικά, αφού η απαξίωση του ρόλου των συναδέλφων αναπληρωτών θα έχει άμεσες επιπτώσεις στο σχολικό κλίμα και ίσως στο εκπαιδευτικό έργο.
Όσον αφορά το ΕΕΠ και την δυνατότητα εκλογής σε θέσεις ευθύνης, ισχύει πλέον η πρόβλεψη για κατάληψη θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΣΜΕΑΕ και Προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ.
Δεν έχει όμως υλοποιηθεί μέχρι σήμερα η πρόβλεψη για την εκλογή Συμβούλων ΕΕΠ, απαραίτητων για την επιστημονική καθοδήγηση των εργαζόμενων σε ένα τόσο ευαίσθητο τομέα.
Σχετικά με την μοριοδότηση υπάρχουν σημεία όπου μπορούμε να επισημάνουμε αδικίες σε βάρος του ΕΕΠ, το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να διαθέτει επαρκή μοροδότηση από την διοικητική εμπειρία, αφού μόλις πρόσφατα είχε την δυνατότητα να διεκδικήσει θέσεις ευθύνης.
Επίσης οι επιμορφώσεις που μοριοδοτούνται με έως 1 μόριο δεν υπάρχουν συνήθως για το ΕΕΠ και κατά τη γνώμη μας δεν θα έπρεπε να μοριοδοτούνται, αφού έτσι ενισχύεται η εμπορευματοποίηση και το κυνήγι πιστοποιητικών. Λογικά η επιμόρφωση αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας και πρέπει να παρέχεται δωρεάν σε όλους.
Όσον αφορά επίσης την συνέντευξη, στις περιπτώσεις που αφορούν τις θέσεις στελεχών για ΣΜΕΑΕ, προς αποκατάσταση της ισοτιμίας αλλά και για ορθή κρίση, θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας να συμμετέχουν στο διευρυμένο συμβούλιο επιλογής και μέλη ΕΕΠ αιρετά ή/και οριζόμενα, όπως ίσως και σχολικός σύμβουλος ειδικής αγωγής.
Ακόμη θεωρούμε ότι η έκφραση προτίμησης σχολικής μονάδας μετά την συνέντευξη και την ανάρτηση των τελικών πινάκων υποψηφίων, μπορεί εν μέρει τουλάχιστον να διασφαλίσει την αντικειμενικότητα της μοριοδότησης από την συνέντευξη.
Ολοκληρώνοντας θεωρούμε ότι η οδικός χάρτης αποκατάστασης της ποιοτικής και δημοκρατικής λειτουργίας του σχολείου απαιτεί να ακολουθηθεί μια σειρά από γενναίες μεταρρυθμίσεις και αποφάσεις που περιλαμβάνουν απαραίτητα:
α. Μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ ΤΩΡΑ!
β. Αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας με αναβάθμιση του ρόλου του ΣΔ συμπεριλαμβανομένου του ρόλου του στην εκλογή Διευθυντή-συντονιστή.
γ. Αύξηση του προϋπολογισμού για την Παιδεία.
δ. Αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών των εκπαιδευτικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου