Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017

ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Ε.Θ.Ε.Α., ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ


ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Ε.Θ.Ε.Α. - https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%97%CE%947%CE%9F%CE%A19%CE%A5-3%CE%A4%CE%96?inline=true

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ -https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%974%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%98%CE%9F-%CE%9741?inline=true

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%9C%CE%A1%CE%A9%CE%9A%CE%97-%CE%A9%CE%9C8?inline=true

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ - https://diavgeia.gov.gr/doc/75%CE%A8%CE%96%CE%A9%CE%95%CE%A7-3%CE%A5%CE%A1?inline=true

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ - https://diavgeia.gov.gr/doc/65%CE%96%CE%96%CE%9F%CE%9E%CE%A6%CE%95-%CE%9C%CE%932?inline=true

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου