Τρίτη 29 Μαΐου 2018

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ - Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ(ΠΕ25) ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
«Απόφαση απόλυσης προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017/18», με κωδικό ΟΠΣ: 5009815, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020 

Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Απόλυση προσωρινού αναπληρωτή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» , ΕΣΠΑ 2014-2020 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου