Πέμπτη 31 Μαΐου 2018

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Μ. ΤΖΟΥΦΗ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΣΓΚΑμεΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ


Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ έλαβε από το γραφείο της Υφυπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, κας Μ. Τζούφη απάντηση στην υπ’αρ. πρωτ. 151/25-05-2018 επιστολή-αίτημά της για τη συμπερίληψη των μαθητών με Υψηλής Λειτουργικότητας Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος /Σύνδρομο Asperger στη Νομοθετική ρύθμιση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις.
Μας διευκρινίστηκε ότι ο αρμόδιος φορέας για την παραλαβή των σχετικών αιτημάτων είναι το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (Κε.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας, το οποίο εισηγείται τις όποιες τροποποιήσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία και ο οποίος άλλωστε ήταν ο αποδέκτης της επιστολής της Ομοσπονδίας.
Επίσης, επισημάνθηκε ότι  σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που θα κατατεθεί στην Βουλή προς ψήφιση, έχει συμπεριληφθεί διάταξη (άρθρο 119 του ν/σ) σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ότι : «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.), είναι δυνατή η τροποποίηση των κατηγοριών των υποψηφίων που εμπίπτουν στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, δια της προσθήκης ή αφαίρεσης κατηγοριών». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου