Δευτέρα 28 Μαΐου 2018

Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων - Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος


Έγκριση τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 936/09-02-2018 (ΑΔΑ: ΩΧ25ΟΞΛΔ-34Υ) απόφασης της Πράξης 7/08-02-2018 περί καθορισμού παραδοτέων και αναθέσεων έργου και Β) Έγκριση τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 4953/15-05-2018 απόφασης της Πράξης 22/17-05-2018 περί έγκρισης υλοποίησης διά ζώσης επιμορφώσεων στο πλαίσιο της Δράσης 4 «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» της Πράξης: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», MIS 5004204 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου