Σάββατο 26 Μαΐου 2018

Aποζημίωση μη ληφθείσας άδειας αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Τρόπος υπολογισμού Του Λάμπρου Σιδερά

Δεν είναι ίδιο το ποσό για όλους .
 Υπολογίζεται σε συνδυασμό με το μισθολογικό κλιμάκιο και τις ημέρες κανονικής άδειας που έχει λάβει ο αναπληρωτής κατά την διάρκεια της σύμβασης. 
Είναι ολόκληρο το ποσό εάν ο αναπληρωτής δεν έχει πάρει ΚΑΜΙΑ ημέρα ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ άδειας.
Για κάθε ημέρα κανονικής άδειας αφαιρείται ενα ημερομίσθιο. 
Τρόπος υπολογισμού :Είναι 2 ημερομίσθια για κάθε μήνα εργασίας.
 Το ημερομίσθιο για την αποζημίωση μη ληφθείσας αδείας το υπολoγίζουμε με μια απλή διαίρεση με βάση τις ακαθάριστες αποδοχές του μισθολογικού κλιμακίου που ανήκει ο κάθε αναπληρωτής : 30 ημέρες
Αφού βρούμε το ημερομίσθιο το πολλαπλασιάζουμε επί τον αριθμό που δικαιούμαστε και στο τέλος αφαιρούμε τον φόρο(21% ),έτσι ώστε να βρούμε το καθαρό ποσό που θα πιστωθει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου