Τρίτη 29 Μαΐου 2018

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΟ Ν/Σ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 
τηλ.: 6972056448
ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr
            
                     ΑΘΗΝΑ,29 /05/2018
                                                                                                     Αρ. Πρωτ.: 98
                                                                                                  
                                                                                                                               ΠΡΟΣ
·        Υπουργό Υ.Π.Π.Ε.Θ. κο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου
·        Υφυπουργό Υ.Π.Π.Ε.Θ. κα Μερόπη Τζούφη
·         Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, Διευθυντή κο Παναγιώτη Κασσιανό

          ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
·        Στους Περιφερειακούς Συλλόγους και στα μέλη τους
·        Στα Πολιτικά Κόμματα της Βουλής των Ελλήνων


ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Υ.Π.Π.Ε.Θ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Μετά την παρουσίαση της πρότασης του Υ.Π.Π.Ε.Θ. για την αναδιάρθρωση των υποστηρικτικών δομών και τις συναντήσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με την πολιτική ηγεσία, θα  αναμέναμε ένα σχέδιο νόμου που θα απαντούσε στην αναγκαιότητα των αλλαγών, θα ήταν  με σαφή επιστημονικό προσανατολισμό, θα είχε ως πραγματικό στόχο την υποστήριξη του μαθητή, των εκπαιδευτικών και των γονέων και θα διασφάλιζε μια σύγχρονη δημοκρατική παιδεία, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετικότητα των ατόμων, τις υπάρχουσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και τις βασικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Αντίθετα, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα νομοσχέδιο 170 σελίδων, με 121 άρθρα (το αρχικό είχε μόνο 50 άρθρα και δεν δόθηκαν ουδέποτε σε δημόσια διαβούλευση τα υπόλοιπα άρθρα του νομοσχεδίου) ποικίλων αντικειμένων, όπου, διάσπαρτα και εν μέσω άλλων άσχετων διατάξεων, καταργούνται, μεταλλάσσονται και συγχωνεύονται διαφορετικοί μεταξύ τους εκπαιδευτικοί  φορείς-θεσμοί, χωρίς καμία επιστημονική αποτίμηση των πρακτικών του παρελθόντος και χωρίς επιστημονική (ποσοτική-ποιοτική) ανάλυση των αναγκών των σημερινών μαθητών-γονέων-εκπαιδευτικών και εν γένει του εκπαιδευτικού συστήματος.
Το νέο σχέδιο νόμου επιβεβαιώνει τις αρχικές ανησυχίες και προβληματισμούς των ανθρώπων που εργάζονται στα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. της χώρας και σε άλλες εκπαιδευτικές δομές, καθώς καταργώντας τον εν λόγω θεσμό τον αντικαθιστά με το Κ.Ε.Σ.Υ., ο οποίος θα κληθεί να ανταποκριθεί σε έναν χαοτικό όγκο εργασίας χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ήτοι τον επιστημονικό και διαφανή σχεδιασμό, το ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή.
Από την πλευρά μας  καταγγέλλουμε το παρόν νομοσχέδιο, όχι γιατί δεν αναγνωρίζουμε ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα  πρέπει να ανασχεδιαστεί εκ βάθρων ή ότι οι εκπαιδευτικοί και οι σχολικές μονάδες  χρήζουν ισχυρής διεπιστημονικής υποστήριξης, αλλά γιατί αυτό επιχειρείται στη βάση μιας θεωρητικής αντίληψης που δεν μπορεί να έχει πρακτική εφαρμογή  μέσα από την δημιουργία μιας γραφειοκρατικής υπερδομής, δεν σχεδιάζεται στην βάση της πρωθύστερης εμπειρίας και δεν αντιμετωπίζει τα θέματα της εκπαίδευσης ολιστικά δημιουργώντας μια επικίνδυνη ασάφεια στις σχέσεις της Ειδικής με τη Γενική Εκπαίδευση.
Άλλωστε πρώτη η Ομοσπονδία μας έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, εδώ και δύο δεκαετίες, και ζητά θεσμικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Έχοντας το δύσκολο «προνόμιο» να δουλεύουμε για/με τους πιο «αδύναμους» του εκπαιδευτικού συστήματος (μαθητές με αναπηρίες ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες), είμαστε άμεσοι δέκτες των επιπτώσεων πάνω στα παιδιά, όλων αυτών των κοινωνικο-οικονομικό-ψυχοσυναισθηματικών αλλαγών που συντελούνται τις τελευταίες δεκαετίες. Γνωρίζουμε δε ότι οι επιπτώσεις αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα σ’ ένα εκπαιδευτικό σύστημα πεπαλαιωμένης κοπής που η βαθύτερη δομή του δεν αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα, δεν επιτρέπει τη διαφοροποίηση και κατ’ επέκταση την ένταξη που τόσο ευαγγελίζεται.
Καταγγέλλουμε αυτό το σχέδιο νόμου γιατί:
ü  δεν προκρίνει την αναδιάρθρωση της σχολικής μάθησης, αλλά τον βομβαρδισμό των εκπαιδευτικών με συνεχείς επιμορφώσεις και με πληθώρα δομών (ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Κ.Ε.Σ,Υ., Κ.Ε.Α., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) που θα τους υποδεικνύουν το πώς θα διδάξουν, πως θα κάνουν την σχολική μονάδα  βιώσιμη, πως θα γίνουν ανταγωνιστικοί, μετακινώντας τις ευθύνες της πολιτείας στη σχολική μονάδα, άρα στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς,  χωρίς ταυτόχρονα να προτείνουν καμία αλλαγή στο απαρχαιωμένο εκπαιδευτικό σύστημα,
ü  υπονοεί ότι όλη η κακοδαιμονία της ελληνικής παιδείας οφείλεται στην έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών,
ü  αγνοεί ότι το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα δημιουργεί την πλειοψηφία των μαθησιακών δυσκολιών ή τα προβλήματα ένταξης:
o   με το μονολιθικό και γνωσιοκεντρικό τρόπο λειτουργίας του σχολείου,
o   με το «κατέβασμα» προς τις χαμηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης της διδακτέας ύλης,
o   με τα εκτός μαθητικής πραγματικότητας σχολικά εγχειρίδια,
o   με την πλήρη αναντιστοιχία της οικιακής και σχολικής γλώσσας,
o   με την απουσία της πρόληψης των μαθησιακών-συμπεριφορικών-ψυχικών δυσκολιών και της θεσμικής στήριξης, κατ’ αρχάς, της προσχολικής αγωγής (με τη στελέχωσή της με Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Κοιν. Λειτουργούς και Ψυχολόγους),
o   με την έλλειψη προτυποποίησης των διαδικασιών,
o   με τη μη-αξιοποίηση εργαλείων που έχουν εκπονηθεί από τα πανεπιστήμια,
o   με την απουσία ή με την επιφανειακή προσέγγιση της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης από τις παιδαγωγικές-καθηγητικές πανεπιστημιακές σχολές κ.α.,  συνθήκες που δεν επιτρέπουν την ενσωμάτωση όλων των παιδιών,
ü  αγνοεί καταφανώς το εύρος, το βάθος και τη φύση των προβλημάτων των σημερινών μαθητών (κατακόρυφη αύξηση του αυτισμού, της ΔΕΠ-Υ, των σοβαρών διαταραχών συμπεριφοράς και ψυχικής υγείας, της ενδοοικογενειακής, κοινωνικής και σχολικής βίας, αλλαγή τρόπου μάθησης των μαθητών –από την ακουστικογλωσσική μάθηση στην οπτική- κ.α.) και το οποίο πιστεύει ότι με επιμορφωτικά σεμινάρια θα αντιμετωπιστούν οι σοβαρές διαταραχές συμπεριφοράς και ψυχικής συγκρότησης, 
ü  νομοθετεί την αξιολόγηση όλων των περιφερειακών υπηρεσιών της εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε., ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Κ.Ε.Σ.Υ., Δ/ΝΤΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ) και αφήνει στο απυρόβλητο την Κεντρική Υπηρεσία και το Ι.Ε.Π., που θα έπρεπε να είναι οι κατ’ εξοχήν υπεύθυνοι για τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Ωστόσο, και παρόλη την σταθερή άποψη της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. α) ότι το νομοσχέδιο αυτό στο σύνολό του κρίνεται ως πρόχειρο, ανεφάρμοστο και μη αναγκαίο, β) ότι έχει προκύψει από μνημονιακές επιταγές και εμμονικές στάσεις και όχι από τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων και γ) ότι θα έπρεπε να αποσυρθεί δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους φορείς να συμμετέχουν σε μια ουσιαστική διαβούλευση, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι έστω και την ύστατη στιγμή να καταθέσουμε την άποψή μας και να υποβάλλουμε σαφείς και συγκεκριμένες προτάσεις.

Έτσι, επισημαίνουμε τα παρακάτω:

Α. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ. - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Ενώ στους προηγούμενους σχετικούς με την ειδική αγωγή νόμους επίκεντρο ήταν ο μαθητής και οι ανάγκες του, το παρόν νομοσχέδιο μετατοπίζει όλο το βάρος της διεπιστημονικής στήριξης στη σχολική μονάδα.

Η στήριξη αυτή δεν θα ήταν κακή ή λανθασμένη, αν ερχόταν ως συμπληρωματική της στήριξης των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και όχι ως αλλαγή αντικειμένου-αρμοδιοτήτων των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.

Με πρόσχημα τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό των Κ.Ε.Σ.Υ., υιοθετείται ως πρακτική ένα επικίνδυνο και χρονοβόρο «φιλτράρισμα» των μαθητών πριν οδηγηθούν για διάγνωση στα Κ.Ε.Σ.Υ. Και το εύλογο ερώτημα που ανακύπτει σε αυτή την περίπτωση είναι ότι σε σχολεία που δεν υπάρχουν Ε.Δ.Ε.Α.Υ. με ποια εμπειρία και με ποια επιστημονική μεθοδολογία θα εκπονηθούν εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης μόνο από τους εκπαιδευτικούς που θα λειτουργούν ως σύνδεσμοι με τα Κ.Ε.Σ.Υ.;

 Θυσιάζεται, λοιπόν, η διεπιστημονικότητα και η επιστημονική και πολύπλευρη στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών, στο όνομα μνημονιακών-συντεχνιακών-οικονομικών επιταγών.

Η εικόνα των περιφερόμενων ειδικών στα σχολεία, οι οποίοι, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν σε βάθος την αιτιολογία των δυσκολιών ενός μαθητή (οικογενειακοί, βιολογικοί, συναισθηματικοί, μαθησιακοί), θα μοιράζουν συμβουλές στους εκπαιδευτικούς είναι από αστεία έως τρομακτική.

Β. ΣΥΣΣΩΡΡΕΥΣΗ ΟΓΚΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Κ.Ε.Σ.Υ.

Με τη μορφή χοάνης, η νέα δομή επιχειρεί να υποδεχτεί και να συγχωνεύσει μέσα από αναποτελεσματικές διαδικασίες, δίχως πρόβλεψη και παιδαγωγικό όραμα, φορείς και υπηρεσίες που μέχρι τούδε υποστήριζαν αυτόνομα το έργο της σχολικής μονάδας.
Παράλληλα, το Κ.Ε.Σ.Υ. επιφορτίζεται με τέτοιας έκτασης αρμοδιότητες και θα είναι αποδέκτης μιας τεράστιας γκάμας αιτημάτων που θα αποπροσανατολίσουν και θα ανακόψουν τον συστηματικό και δομημένο τρόπο της σημερινής λειτουργίας του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., καθιστώντας το ανενεργό εν τη γενέσει του.
Το Κ.Ε.Σ.Υ. αναλαμβάνει, πλέον των κλασσικών αρμοδιοτήτων του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., αρμοδιότητες: α) των σχολικών συμβούλων (επιμόρφωση, ενημέρωση για τις μεταβολές του εκπαιδευτικού συστήματος κ.α.), β) των Κέντρων Ψυχικής Υγείας (εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας, χωρίς παιδοψυχιάτρους !!!), γ) των υπευθύνων αγωγής υγείας (πρόληψη σχολικής διαρροής, σχολικός εκφοβισμός, εξαρτήσεις κ.α.), δ) του Ι.Ε.Π. (ανάπτυξη και διάδοση ενημερωτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς και κηδεμόνες, διατήρηση βιβλιοθήκης και αρχείου πληροφόρησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σχετικά με ζητήματα ψυχοκοινωνικής και μαθησιακής υποστήριξης, επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής, συντονισμός και συνεργασίες με Πανεπιστήμια).
Η δε εποπτεία του Κ.Ε.Σ.Υ. από τριμελή επιτροπή συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και η άμεση υπαγωγή του στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. προοιωνίζει ασφυκτικές πιέσεις προς τα μέλη του Κ.Ε.Σ.Υ. για συνοπτικές διαδικασίες, για πυροσβεστικές παρεμβάσεις και για πελατοκεντρικές πρακτικές, καθώς δεν διασφαλίζεται η γνώση των επιστημονικών πεδίων του Ε.Ε.Π.

Γ. ΠΑΡΑΓΚΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Επιβεβαιώνεται για δεύτερη φορά αυτή την περίοδο ο παραγκωνισμός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, που για πολλά χρόνια προσφέρει τις υπηρεσίες του στα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. και στις εκπαιδευτικές δομές ειδικής αγωγής, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, συμπληρώνοντας με τις γνώσεις και την εμπειρία του την εκπαιδευτική διεργασία.
Περίτρανη απόδειξη αποτελεί τόσο ο αποκλεισμός του από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (δεν προβλέπεται εκπροσώπηση σε κανένα επίπεδο), όσο και η ανισότητα στην πρόσβασή του στα τυπικά προσόντα επιλογής ως προϊσταμένου στο Κ.Ε.Σ.Υ. Ανατίθεται δε στο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. ο έλεγχος και η εποπτεία του παραγόμενου έργου των Κ.Ε.Σ.Υ., χωρίς να διασφαλίζεται η γνώση των επιστημονικών πεδίων του Ε.Ε.Π.   
Το έργο του Κ.Ε.Σ.Υ. περιγράφεται με όρους και ορολογία που ελάχιστα αναφέρονται στο Ε.Ε.Π. και στα επιστημονικά του πεδία, ενώ παράλληλα το νομοσχέδιο εμμένει σε χαρακτηρισμούς για την νέα υπηρεσία που σχετίζονται μόνο με την έννοια «του εκπαιδευτικού». Το ζητούμενο ωστόσο μιας νέας νομοθετικής ρύθμισης είναι να εμπεριέχει όσο το δυνατόν περισσότερα επιστημονικά πεδία τυπικά και ουσιαστικά, καθώς οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις βαίνουν όλο και πιο απαιτητικές για το έργο της εκπαίδευσης.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις που έγιναν τόσο από τους Περιφερειακούς της Συλλόγους όσο και από μέλη της που εργάζονται επί μακρόν στα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., καθώς και στις συναντήσεις που είχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την πολιτική ηγεσία του Υ.Π.Π.Ε.Θ.  καταθέτει τις παρακάτω βελτιωτικές προτάσεις:
1ον Να διατηρηθεί ο μαθητικοκεντρικός και διεπιστημονικός χαρακτήρας των Κ.Ε.Σ.Υ., έτσι όπως περιγράφεται στους Ν. 2817 και 3699, χωρίς καμία αλλαγή, και τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Κ.Ε.Α., μαζί με τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. να αναλάβουν την επιμόρφωση και τη στήριξη των σχολείων.
2ον Να διατηρηθεί η διεπιστημονικότητα στην αξιολόγηση των μαθητών και στην έκδοση γνωματεύσεων.
3ον Να επανέλθουν οι παιδοψυχίατροι στη στελέχωση των ΚΕΣΥ (αρθ. 9, παρ. 1), με αύξηση των οργανικών τους θέσεων και να αυξηθούν οι θέσεις των λογοθεραπευτών (1 για κάθε Κ.Ε.Σ.Υ. της περιφέρειας και τουλάχιστον 2 για κάθε Κ.Ε.Σ.Υ. της Αττικής και του Ν. Θεσσαλονίκης), καθώς και των εργοθεραπευτών και των φυσιοθεραπευτών,
4ον Να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων στα Κ.Ε.Σ.Υ. της Αττικής και του Ν. Θεσσαλονίκης και του Ε.Ε.Π. (τουλάχιστον σύμφωνα με την πρόβλεψη του Ν.3699/2008, που αναφερόταν σε 1 διεπιστημονική ομάδα ανά 10.000 μαθητές) και να αυξηθούν οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ., ώστε να καλύπτονται όλα τα σχολεία της Γενικής Αγωγής.
5ον Να αυξηθούν οι θέσεις των συντονιστών Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης (ειδικά για την Αττική, ένας ανά ΠΕ.Κ.Ε.Σ.).
6ον Να προβλεφθούν θέσεις συντονιστών Ε.Ε.Π. 1 για κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. οι οποίοι α) θα αναλάβουν τον συντονισμό του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π. που υπηρετεί στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., τα Κ.Ε.Σ.Υ. (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.), τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και στη Γενική Εκπαίδευση και β) θα μετέχουν στην τριμελή επιτροπή παρακολούθησης του Π.Ε.Κ.Ε.Σ., που θα αποτιμά το έργο του Κ.Ε.Σ.Υ.
7ον Να αξιοποιείται, δια νόμου, η συσσωρευμένη εμπειρία των περιφερειακών δομών της εκπαίδευσης (στατιστικά και ποιοτικά στοιχεία) για την χάραξη εκπαιδευτικών πολιτικών.
8ον Να υπάρχει διαφάνεια και δημόσια πρόσκληση για τη σύσταση των διαφόρων επιτροπών που επεξεργάζονται θέσεις και προτάσεις ή ετοιμάζουν «νομοσχέδια» για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση.
9ον Να αρθούν όλες οι προϋποθέσεις και παράμετροι που εμποδίζουν την ισότιμη υπηρεσιακή εξέλιξη όλων των εργαζομένων στις εκπαιδευτικές δομές (βλ. αρθ. 22 και 24),
10ον Να συγκροτηθούν με διαφάνεια οι επιτροπές για τη σύνταξη των κανονισμών λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Ε.Α. και Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και απαιτούμε η σύνταξη των κανονισμών λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. και Ε.Δ.Ε.Α.Υ. να μη γίνει κεκλεισμένων των θυρών, αλλά με τη σταθερή συμμετοχή των συνδικαλιστικών εκπροσώπων του Ε.Ε.Π. και των εργαζομένων στις υπό κατάργηση δομές (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., Σ.Σ.Ν., Κ.Ε.Σ.Υ.Π.) αποδεδειγμένης εμπειρίας, ποιότητας εργασίας και προσφοράς.
11ον  Να επιτρέπεται η επιλογή για θέση ευθύνης για τρίτη θητεία, και γενικώς να καταργηθούν οι κάθε είδους αποκλεισμοί και απαγορεύσεις η δε επιλογή των στελεχών να γίνεται με διαφανείς  και αξιοκρατικές διαδικασίες . Στα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ωστόσο δεν έχουν γίνει κρίσεις για την επιλογή προϊσταμένων τα τελευταία 15 έτη. Οι θέσεις εξυπηρετήθηκαν από αναπληρωτές προϊσταμένους, γεγονός που τους στερεί δικαιώματα όσον αφορά την υπηρεσιακή τους εξέλιξη.
12ον Να διατηρηθεί ο θεσμός των σχολικών συμβούλων και να υποστηριχθεί από την πολιτεία ώστε να είναι πιο αποτελεσματικός στο πολύπλευρο και ουσιαστικό τους έργο.
13ον Ως προς την επιλογή των στελεχών θα πρέπει να μοριοδοτούνται μόνο τα τυπικά προσόντα που μπορούν να αποκτηθούν από όλους τους υποψηφίους: Να απαλειφθεί η μοριοδότηση του τίτλου Διδασκαλείου της Εκπαίδευσης. Δεν μπορεί να μοριοδοτείται προσόν στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση όλοι οι υποψήφιοι: ούτε οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας, ούτε το Ε.Ε.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου