Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014

Τοποθέτηση ωφελούμενων ανέργων στο Πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα της αρ. 103308/05-12-2013 Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 6/2013 του ΟΑΕΔ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου