Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4250 Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992(Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις...ΤΟ Φ.Ε.Κ


Άρθρο 40
Διαθεσιμότητα έως την έκδοση
οριστικών πινάκων διάθεσης

Άρθρο 41
Επιγενόμενες εξαιρέσεις διαθεσιμότητας


ΦΕΚ A 74 - 26.03.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 26.03.2014 Σελίδες 68 (1215 - 1282)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου