Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

"Καταστροφικές οι συνέπειες για τις τοπικές κοινωνίες από τον περιορισμό του έργου των ΚΠΕ μόνο σε δράσεις για την τοπική κοινωνία"...ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤ. ΞΟΥΛΙΔΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΩΝ ΑΝ.ΕΛΛ.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

28-03-2014
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:  τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Καταστροφικές οι συνέπειες για τις τοπικές κοινωνίες από τον περιορισμό του έργου των ΚΠΕ μόνο σε δράσεις για την τοπική κοινωνία.  

Κύριε Υπουργέ,

τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) αποτελούν έναν επιτυχημένο θεσμό, που προσφέρει ανελλιπώς την τελευταία 20ετία εκπαιδευτικό έργο στους τομείς της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των μαθητών, της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και λοιπών ενηλίκων, βοηθά στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης και στην αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης μιας περιοχής λόγω κατανομής κονδυλίων ΕΣΠΑ, στις τοπικές κοινωνίες που τα φιλοξενούν.

Η  εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 29751/Γ7/28-02-2014 της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘ, με θέμα «Σεμινάρια, Ημερίδες, Δράσεις των ΚΠΕ», έρχεται να διαταράξει το έργο των ΚΠΕ.  Η εφαρμογή της ανωτέρω εγκυκλίου, κατά παρέκκλιση των Υ.Α. 83691/Γ7/22-07-2011, άρθρο 7, παράγραφο 6, όσο και της εγκεκριμένης από την ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ (αρ. πρωτ. έγκρισης 23774/20-11-13),  1ης τροποποίησης Απόφασης Αυτεπιστασίας Υποέργου 2 με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», περιορίζει το  έργο των ΚΠΕ μόνο σε δράσεις για την τοπική κοινωνία.

Η εφαρμογή της παραπάνω εγκυκλίου εκτιμάται ότι θα διαταράξει τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο το έργο των ΚΠΕ και θα προκαλέσει προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες. Συγκεκριμένα, η νέα οδηγία δίνεται στα μέσα τις σχολικής χρονιάς, ενώ ήδη από την αρχή της έχει κατατεθεί αρμοδίως στον τελικό δικαιούχο που χρηματοδοτεί τα ΚΠΕ, δηλαδή στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, η περιγραφή του φυσικού αντικειμένου και ο προϋπολογισμός των δαπανών που προκαλούν οι δράσεις.

Επίσης, θα ακυρώσει τη μέχρι σήμερα προσπάθεια και το έργο των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΠΕ, αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που τα στηρίζει και τα φιλοξενεί, καθώς θα επιφέρει αλλαγή/ακύρωση/διακοπή στη συνεργασία τους με αντίστοιχους φορείς, με αποτέλεσμα τη μείωση της επισκεψιμότητας.

Ο αρνητικός αντίκτυπος που θα προκληθεί στην οικονομική και κοινωνική ζωή των τοπικών κοινωνιών που εδρεύουν τα ΚΠΕ θα είναι τεράστιος. Δεν πρέπει να σας διαφύγει το γεγονός ότι τα ΚΠΕ, εκτός από τον σημαντικό ρόλο που έχουν ως εκπαιδευτικά ιδρύματα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ταυτόχρονα διαδραματίζουν και έναν εξίσου σημαντικό κοινωνικό ρόλο.

Ο γεωγραφικός περιορισμός που προκαλεί η νέα σας οδηγία στην περιοχή εμβέλειας ανάπτυξης έργου από κάθε ΚΠΕ, επηρεάζει καθοριστικά τον αριθμό των συμμετεχόντων σε σεμινάρια και δράσεις, άρα μειώνει δραματικά τον αριθμό των επισκεπτών στην περιοχή του κάθε Κέντρου. Επίσης περιορίζει την ελεύθερη διακίνηση ιδεών, γνώσεων και αρχών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η απόφαση αυτή θα προκαλέσει τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία και στην αναπτυξιακή πορεία του παραμεθόριου Δήμου Παρανεστίου, που είναι ταυτόχρονα ο τρίτος μικρότερος Δήμος της Ελλάδος, αφού αναμένεται ότι θα στερήσει το ΚΠΕ Παρανεστίου και τον ομώνυμο Δήμο, μόνο για τον μήνα Μάρτιο, περισσότερους από 500 επισκέπτες, και μέχρι το τέλος της χρονιάς περισσότερους από δύο χιλιάδες, δηλαδή 10 φορές τον πληθυσμό του Παρανεστίου.


Κατόπιν τούτων ερωτάσθε, κύριοι Υπουργοί:

1.      Ποιά η σκοπιμότητα και ποιά τα εκπαιδευτικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την εφαρμογή της ανωτέρω εγκυκλίου;

2.      Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προχωρήσετε, προκειμένου να αποφευχθεί ή να τροποποιηθεί η εφαρμογή της νέας οδηγίας που θα προκαλέσει άκρως σημαντικές επιπτώσεις τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο στο Δήμο Παρανεστίου αλλά και στους υπόλοιπους δήμους της χώρας που φιλοξενούν ΚΠΕ;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Σταυρούλα Ξουλίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου