Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

Έγκριση παροχής υπηρεσιών των στελεχών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ των Ε.Δ.Ε.Α.Υ


Αυτή η έγκριση αφορά στην έγκριση παροχής υπηρεσιών  από τον Υφυπουργό Παιδείας κο Κεδίκογλου, των στελεχών εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ των Ε.Δ.Ε.Α.Υ.
Για τους λοιπούς συμμετέχοντες του Προγράμματος αυτού, εκπαιδευτικούς, Ε.Ε.Π, θα χρειασθεί Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου από τα Π.Υ.Σ.Π.Ε/Π.Υ.Σ.Δ.Ε/Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Β.Β 

"Έγκριση παροχής υπηρεσιών των στελεχών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 της Πράξης “Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης” στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3, με κωδικούς MIS 446745, 446749 και 457263"
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου