Κυριακή 30 Μαρτίου 2014

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π...ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


Αγαπητοί συνάδελφοι,
παρουσιάζουμε, για μια ακόμη φορά, τις προβλέψεις του Προεδρικού Διατάγματος 152(ΦΕΚ Α 240 - 5.11.2013), οι οποίες έχουν να κάνουν με τη διαδικασία Αξιολόγησης των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης(Σ.Μ.Ε.Α.Ε) & στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης(ΚΕ.Δ.Δ.Υ).
Όσον αφορά στην δια της εγκυκλίου, υπ αριθμ. 44375/Γ1/24-3-2014 του Υπουργού Παιδείας, επιχειρούμενη επιβολή της διαδικασίας της Αυτοαξιολόγησης διαμέσου των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων και τη γενικότερη σύνδεση της Αξιολόγησης με ποσοστώσεις, διαθεσιμότητες και απολύσεις, είμαστε κατηγορηματικά  αντίθετοι.
Αλλά για το θέμα αναμένεται εντός ολίγου Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α), την οποία και θα σας κοινοποιήσουμε.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Πρέπει να τονίσουμε πως η Αξιολόγηση του Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π, όπως αυτή αποτυπώνεται στις Διατάξεις του Π.Δ 152, λόγω της μη ύπαρξης Συμβούλων Ε.Ε.Π, δεν αφορά στην αξιολόγηση του επιστημονικού του έργου. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι, όπως προβλέπει το Π.Δ, αξιολογούν το επιστημονικό - διδακτικό έργο των Εκπαιδευτικών και μόνον.

Βασίλης Βούγιας
30/3/2014

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ
 ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.152(ΦΕΚ Α 240 - 5.11.2013) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 23
 
ΚΑΙ 
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ δ) ΚΑΙ ε) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3
Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε
 
ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 12 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3
Ε.Ε.Π ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου