Σάββατο 29 Μαρτίου 2014

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΕΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΔΕΑΥ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)

Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974487408,
Αθήνα 29 Μάρτη 2014


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


               Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Μάρτη συνάντηση αντιπροσωπείας της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής με τον σύμβουλο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Β. Κουρμπέτη, με θέμα την εφαρμοζόμενη επιμόρφωση του εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στις ΕΔΕΑΥ στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης», για την οποία είναι επιστημονικά υπεύθυνος.

               Εκφράστηκαν κατ αρχήν βασικά ερωτηματικά και ενστάσεις της Ομοσπονδίας μας, που αφορούν την διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των επιμορφωτών, την χρονική στιγμή εφαρμογής του προγράμματος (ούτε 2 μήνες δεν έμειναν μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς ) και την εμπλοκή των συναδέλφων μόνιμων μελών ΕΕΠ των ΣΜΕΑΕ.

               Η εμπλοκή αυτή προοιωνίζεται την καθ ολοκληρίαν  επιφόρτιση τους με επιπλέον καθήκοντα (αφού είναι πολύ πιθανό η χρηματοδότηση του προγράμματος ΕΣΠΑ να μην έχει συνέχεια τη νέα σχολική χρονιά), τη στιγμή που με την μόνιμη υποστελέχωση δεν είναι δυνατή η κάλυψη των αναγκών των μαθητών των ΣΜΕΑΕ.

               Θεωρούμε ότι η εφαρμογή προγραμμάτων επιμόρφωσης του ΕΕΠ και ΕΒΠ  πρέπει να λαμβάνει υπ όψη τις πραγματικές ανάγκες για βελτίωση των δεξιοτήτων που αφορούν την προσφορά υπηρεσιών προς τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η / και αναπηρία και όχι να γίνεται ευκαιριακά με στόχο την απορρόφηση κονδυλίων, με αμφίβολη όπως αποδεικνύεται αποτελεσματικότητα.

               Για το σκοπό αυτό η ΠΟΣΕΕΠΕΑ προτείνει την συμμετοχή του νέου επιστημονικού της φορέα, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων, που αφορούν το ΕΕΠ και ΕΒΠ που απασχολείται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Ευελπιστούμε στην αξιοποίηση από τους υπεύθυνους του ΙΕΠ αυτής της δυνατότητας και θα επανέλθουμε στο άμμεσο μέλλον με συγκεκριμμένες προτάσεις όσον αφορά την δημιουργία Μητρώου Επιμορφωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ, την θεματολογία και την οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων που θα βασίζονται στην έκφραση των πραγματικών αναγκών των συναδέλφων.

               Καλούμε τους περιφερειακούς συλλόγους ΕΕΠ και ΕΒΠ και ατομικά τους συναδέλφους να ενισχύσουν τον φορέα επιστημονικής τεκμηρίωσης και επιμόρφωσης της ΠΟΣΕΕΠΕΑ με  την συμμετοχή τους στις διαδικασίες σύστασης και  λειτουργίας του.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου