Τρίτη 25 Μαρτίου 2014

Οι Δντές να ορίσουν ομάδες εργασίας για την αυτοαξιολόγηση μέχρι 4/4/2014 και μέχρι 31/5 να έχουν συνεδριάσει. Οι Περ/κοί Δντές έως 11/4 να στείλουν στον Υπουργό τους μη συμμορφωθέντες... ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ


Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014

...Σε περίπτωση που ο σύλλογος διδασκόντων δεν μπορεί να καταλήξει σε απόφαση συγκρότησης επαρκούς αριθμού ομάδων εργασίας ή συγκεκριμένης σύνθεσης ή κατανομής αρμοδιοτήτων (π.χ. τους δείκτες που θα επεξεργαστεί κάθε ομάδα), τότε ο Διευθυντής του σχολείου, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 15, ΦΕΚ 1340/2002, υποχρεούται να ορίσει τον αριθμό, τη σύνθεση και τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες κάθε ομάδας... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου