Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Ε.Ε.Π - Ε.Β.Π - Δ/ΝΤΩΝ Σ.Δ.Ε.Υ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΤαχ. Δ/νση:

Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη:
151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα:
Πληροφορίες:
Κ.  Λολίτσας
Τηλέφωνο:
210 344 2191
210 344 2190
email:

                                                                                                                                Μαρούσι,   26-3-2014


                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 45310/Γ6


ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακούς Δ/ντες Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας (έδρες τους).
2. Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. & Δ.Ε. (έδρες τους).
3. Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. & Δ.Ε. της Χώρας Ειδικής & Γενικής Αγωγής (δια των Περιφερειακών Δ/νσεων)
4. Δ/ντές Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε. (έδρες τους).
5. Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής Π.Ε. & Δ.Ε. (δια των Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.).
6. Σχολικές μονάδες Γενικής (όπου λειτουργούν τμήματα ένταξης) Π.Ε. & Δ.Ε. (δια των Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.).


ΚΟΙΝ.: Ι.Ε.Π. (Αν. Τσόχα 36- 11521 Αθήνα)

«Εγκύκλιος υλοποίησης Επιμορφωτικών Προγραμμάτων στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3, με κωδικούς MIS 446745, 446749 και 457263»

Το Ινστιτούτο Eκπαιδευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3, με κωδικούς MIS 446745, 446749 και 457263 και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Επιμόρφωση Πολλαπλασιαστών    (Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικής και Γενικής Αγωγής , Δ/ντές ΣΜΕΑΕ, Προϊστάμενοι ΚΕΔΔΥ, Εκπ/κοί ΕΑΕ, μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού  που θεσμικά στελεχώνει τις ΕΔΕΑΥ, τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ,  των Δ/ντών των Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) καθώς και  του Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ) που στελεχώνει σχολικές μονάδες Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης»,  προκειμένου να ολοκληρώσει τα προβλεπόμενα επιμορφωτικά Προγράμματα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  13/10-03-2014  Πράξη του Δ.Σ., Προγραμματίζει να υλοποιήσει τις παρακάτω  Δράσεις:
 • την υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος (σεμιναρίου)  για Σχολικούς Συμβούλους Ειδικής και Γενικής Αγωγής , Δ/ντές ΣΜΕΑΕ, Προϊσταμένους ΚΕΔΔΥ, Εκπ/κούς ΕΑΕ, μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
 • Την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων (σεμιναρίων) για τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού  που θεσμικά στελεχώνει τις ΕΔΕΑΥ, τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ,  τους Δ/ντές των Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) καθώς και  του Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ) που στελεχώνει σχολικές μονάδες Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης.

Η υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί σε τρεις (3) φάσεις:
 • Η 1η φάση Επιμόρφωσης, που αφορά στην επιμόρφωση των Σχολικών  Συμβούλων ειδικής και γενικής αγωγής Αγωγής , Δ/ντών ΣΜΕΑΕ, Προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ, Εκπ/κών ΕΑΕ, μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ( 20 ομάδες Πολλαπλασιαστών  χ 4 μέλη κάθε ομάδα = 80 Πολλαπλασιαστών)  θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα δύο (2) ημερών και επί συνόλου 12 ωρών ( 09:00- 15:00 καθημερινά),  τη Δευτέρα 31  Μαρτίου  και Τρίτη 1 Απριλίου 2014  στο Ειδικό Γυμνάσιο και Λύκειο Κωφών μαθητών, Φειδίου και Υμηττού 4  Αργυρούπολη-Αθήνα.
 •  2η φάση Επιμόρφωσης,  αφορά την επιμόρφωση 2150 μονίμων  και αναπληρωτών μελών  του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού  που θεσμικά στελεχώνει τις ΕΔΕΑΥ, τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ,  του Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού (ΕΒΠ) που στελεχώνει σχολικές μονάδες Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης καθώς των Δ/ντών των Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) σε διάστημα δύο (2) συνεχόμενων   ημερών επί συνόλου 12 ωρών ( 09:00- 15:00 καθημερινά) και κατά το χρονικό διάστημα από 5 Απριλίου μέχρι 15 Μαΐου 2014.
 • Η 3η φάση Επιμόρφωσης αφορά την επιμόρφωση όλων των μελών της 2ης φάσης  σε  μία (1) μέρα και επί συνόλου (6) ωρών ( 09:00- 15:00) απο την 1η Ιουνίου μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2013-14.
Καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης να διευκολύνουν όλους τους εμπλεκόμενους στα ανωτέρω προγράμματα επιμόρφωσης κατά τις ημέρες της διεξαγωγής τους.

Εσωτ. Διανομή
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
4. Γενική Δ/νση Διοίκησης Π.Ε.& ΔΕ
5. Δ/νση Ειδικής Αγωγής
5. Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπ/σης
7.Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε
8. Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε.
9. ΕΥΕ


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

2 σχόλια:

 1. ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΒΕΒΑΙΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ "ΠΡΟΣ" ΔΗΛ. ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Είχε προς. Παρέλειψα να τα αναρτήσω. Δες:
  ΠΡΟΣ:
  1. Περιφερειακούς Δ/ντες Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας (έδρες τους).
  2. Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. & Δ.Ε. (έδρες τους).
  3. Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. & Δ.Ε. της Χώρας Ειδικής & Γενικής Αγωγής (δια των Περιφερειακών Δ/νσεων)
  4. Δ/ντές Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε. (έδρες τους).
  5. Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής Π.Ε. & Δ.Ε. (δια των Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.).
  6. Σχολικές μονάδες Γενικής (όπου λειτουργούν τμήματα ένταξης) Π.Ε. & Δ.Ε. (δια των Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.).


  ΚΟΙΝ.: Ι.Ε.Π. (Αν. Τσόχα 36- 11521 Αθήνα)

  ΑπάντησηΔιαγραφή