Σάββατο 22 Μαρτίου 2014

ΟΛΟ Το σχέδιο Αξιολόγησης των εκπαιδευτικών


Το dictyo.gr δημοσίευσε σήμερα, Σάββατο 22/3/2014, το Επιμορφωτικό Υλικό για την αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ (ΠΔ 152/2013), του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής(Ι.Ε.Π) - (Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας, Παρασκευάς Γιαλούρης, Αλεξάνδρα Κουλουμπαρίτση - Αθήνα 2014). Τα περιεχόμενα του περί την Αξιολόγηση πονήματος είναι τα ακόλουθα:


Περιεχόμενα
Α. Πρώτο μέρος. Εισαγωγή στις θεωρητικές αρχές, τις διαδικασίες και τα εργασλεία του πλαισίου αξιολόγησης
Β. Δεύτερο μέρος. Β1 αξιολόγηση εκπαιδευτικών, Β2.αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΔΩ

2 σχόλια: