Κυριακή 26 Απριλίου 2015

Δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κο Τ. Κουράκη η Γνωμοδότηση υπ αριθμ. 436/2012 για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε δημοσίους υπαλλήλους(Ιατρούς, Φυσικοθεραπευτές, Ηθοποιούς)ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΔΩ

 Τελικώς έγινε δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κο Τ. Κουράκη η Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους(Ν.Σ.Κ.) υπ αριθμ. 436/2012.

Σύμφωνα με την Γνωμοδότηση αυτή δύναται να χορηγηθεί σε δημόσιους υπαλλήλους άδεια, προκειμένου να ασκήσουν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 και ειδικότερα, προκειμένου :

α. Να ασκήσουν το ελεύθερο επάγγελμα του ιατρού, εκτός του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας,
β. Να προβούν στη σύσταση και λειτουργία ιδιωτικού εργαστηρίου φυσικοθεραπείας,
γ. Να ασκήσουν το ελεύθερο επάγγελμα του ηθοποιού, εκτός του ως άνω ωραρίου εργασίας, αφού προηγηθεί ο έλεγχος της συνδρομής των κατά τα ανωτέρω από το νόμο τασσόμενων θετικών και αρνητικών προϋποθέσεων από το αρμόδιο διοικητικό όργανο, στο οποίο εναπόκειται η ουσιαστική κρίση και αξιολόγηση των ενώπιον του τεθέντων πραγματικών δεδομένων.

Β.Β

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου