Παρασκευή 17 Απριλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

Σχετικά με  την προσμέτρηση των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή διδακτορικών τίτλων στη μισθολογική εξέλιξη των αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) που εργάζονται μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, η ενημέρωση που είχα σήμερα από τους αρμόδιους του Υπουργείου Παιδείας ήταν πως επειδή για τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) δεν αποτελεί κριτήριο πρόσληψης η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών και αυτά προσλαμβάνονται με το βασικό πτυχίο σπουδών, γι αυτό το λόγο και δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή διδακτορικών τίτλων στη μισθολογική εξέλιξη τους. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην περίπτωση των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής που εργάζονται μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ , για τους οποίους η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών αποτελεί ένα από τα 5 κριτήρια πρόσληψής τους.

Αυτή είναι η θέση της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ και αποτελεί ερμηνεία της  ακόλουθης εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας(βλέπε από εδώ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2015/03/blog-post_39.html)

Ειλικρινά όμως μου είναι ακατανόητη η λογική των ανθρώπων που διαχειρίζονται τα ΕΣΠΑ  και αυτά που επικαλούνται, από τη στιγμή που για τους αποφοίτους των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας και Μακεδονίας  και ενώ η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν αποτελεί κριτήριο πρόσληψής τους, προσμετρώνται τελικώς στη μισθολογική τους εξέλιξη, παρόλη την περί του αντιθέτου επιχειρηματολογία της Ε.Υ.Ε. όσον αφορά στους αναπληρωτές Ε.Ε.Π.

Γι αυτό το λόγο και για να πρυτανεύσει η στοιχειώδης λογική και να αποδοθεί δικαιοσύνη, πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να λάβει την Απόφαση να χορηγήσει αμέσως και σε ΟΛΟΥΣ τους Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς και Ε.Ε.Π που εργάζονται στην Ειδική Αγωγή μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ , το ποσό που προκύπτει από τη μισθολογική αναγνώριση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών τους.

Βασίλης Βούγιας
17 Απριλίου 2014


Δείτε ακολούθως σχετική Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή με θέμα:"Μη μισθολογική αναγνώριση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που εργάζονται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ στην ειδική αγωγή"


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου