Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

Τροποποίηση της αρ. 60747/Η/27-05-2011 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ορισμός μελών του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου