Παρασκευή 17 Απριλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.
Σχετικά με τα πολλά ερωτήματα που δέχομαι σε σχέση με το θέμα των Ενιαίων Πινάκων για πρόσληψη Αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.) και το αν και κατά πόσον χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση για να ισχύσουν από φέτος έχω να πληροφορήσω τα εξής:
Η πρόβλεψη για σύνταξη Ενιαίων Πινάκων Αναπληρωτών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. υπάρχει από το έτος 2008 στην Παράγραφο 4, του Άρθρου 23, του Νόμου 3699/2008, άσχετα από το γεγονός πως μέχρι σήμερα για διάφορους λόγους η ρύθμιση αυτή του Νόμου δεν εφαρμόσθηκε.
Έτσι δεν χρειάζεται καινούργιο νομοθέτημα για να ισχύσουν από φέτος Ενιαίοι Πίνακες Πρόσληψης Αναπληρωτών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π.
Αλλά δεν θα χρειαζόταν όλη αυτή η συζήτηση για Ενιαίους ή μη Πίνακες Αναπληρωτών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. αν στην Ελλάδα οι ψηφισμένοι Νόμοι του Ελληνικού Κράτους απλώς εφαρμόζονταν.

Δείτε ακολούθως την πρόβλεψη της Παραγράφου 4, του άρθρου 23, του Νόμου 3699/2008

4. Αν δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων ΕΕΠ στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ με μετάθεση, διορισμό, από­σπαση ή συμπλήρωση ωραρίου, καθώς και στις περι­πτώσεις μακράς απουσίας μελών του ΕΕΠ ή για την κάλυψη εξαιρετικών λειτουργικών αναγκών, προσλαμ­βάνονται στις θέσεις αυτές αναπληρωτές που έχουν τα προσόντα διορισμού του κλάδου τους, με σύμβα­ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για ένα διδακτικό έτος. Η πρόσληψή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από τους ενιαίους πίνακες που συντάσσονται, κάθε χρόνο, για το σκοπό αυτόν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνι­κής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέχρι τη σύνταξη των ενιαίων πινάκων ΕΕΠ από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η πρόσληψή τους γίνεται με βάση τις κείμενες διατάξεις.

Βασίλης Βούγιας
17 Απριλίου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου