Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

Οι Εισηγήσεις των Ομάδων Εργασίας του 12ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της Ο.Λ.Μ.Ε.

12ο Εκπ. Συνέδριο - Αφίσα
 
12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο - Πρόσκληση συμμετοχής
Πρόγραμμα εργασιών 12ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου

Εισηγήσεις ομάδων εργασίας


1η Ομάδα - Συνθήκες εργασίας, υποδομές, βοηθητικό, διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό

(Συντονιστές: Αγγελική Αθανασακοπούλου, Ανδρέας Ζαφείρης, Αντώνης Πέττας)

---------------------
2η Ομάδα - Εργασιακά δικαιώματα, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό και μισθολογικό καθεστώς

(Συντονιστής: Γιώργος Ανδρινόπουλος)

---------------------
3η Ομάδα - Ο εκπαιδευτικός ως μέλος της συλλογικότητας του σχολείου

(Συντονιστές: Βικτωρία Αναγνώστη, Ηλίας Παπαχατζής, Μαριάννα Πρωτονοταρίου)

---------------------
4η Ομάδα - Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη

(Συντονιστές: Γιώργος Ανδρινόπουλος, Πέτρος Πριβαρτιτσάνης)

Υποομάδες


5η Ομάδα - Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ε.Ε.Κ.)

(Συντονιστής: Ζάχος Χατζηνικολής)

--------------------
6η Ομάδα - Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

(Συντονιστής: Σπύρος Κανελλόπουλος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου