Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Εκσυγχρονισμός της Εκπαίδευσης, εξελίξεις στα επαγγέλματα της Εκπαίδευσης και το ενιαίο σώμα Ψυχολόγων της Εκπαίδευσης: Γαλλία - Répertoire des métiers de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Εκσυγχρονισμός της Εκπαίδευσης, εξελίξεις στα επαγγέλματα της Εκπαίδευσης και το ενιαίο σώμα Ψυχολόγων της Εκπαίδευσης: Γαλλία

Τα τελευταία χρόνια άρχισε μια συστηματική επανεξέταση των θεμελίων της εκπαίδευσης. Ομάδες εργασίας (από στελέχη της εκπαίδευσης, εκπροσώπους των συνδικαλιστικών και επιστημονικών οργανώσεων κάθε κλάδου, ..) ασχολήθηκαν με τον επαναπροσδιορισμό, την αποσαφήνιση, τον εκσυγχρονισμό, τη διευκρίνηση του έργου και του ρόλου όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα.,
Σε αυτό το πλαίσιο εκσυγχρονισμού των επαγγελμάτων της εκπαίδευσης επαναπροσδιορίστηκε το επάγγελμα του Ψυχολόγου και ο ρόλος του στην Εκπαίδευση ως ένας από τους μοχλούς (un des leviers ) του έργου της.
Βασικές αλλαγές:
Α) όλοι οι Ψυχολόγοι που εργάζονται στην εκπαίδευση αποτελούν ένα ενιαίο επαγγελματικό σώμα με σαφή περιγραφή των δραστηριοτήτων και των προσόντων τους και που έχουν αντίστοιχες σπουδές.
Β) οι Ψυχολόγοι της Εκπαίδευσης ανήκουν στο προσωπικό του τομέα της Εκπαίδευσης.
Γενικά το προσωπικό που απασχολείται στο εκπαιδευτικό σύστημα διακρίνεται σε
Ι) προσωπικό με δραστηριότητες και προσόντα ειδικά στον τομέα της Εκπαίδευσης (domaines Enseignement, éducation et orientation) δηλ προσωπικό διδασκαλίας, αγωγής και προσανατολισμού, επιμόρφωσης, δια βίου μάθησης, έρευνας) και
ΙΙ) προσωπικό υποστήριξης (domaines supports ) και με έργο παρόμοιο με αυτό σε άλλους τομείς εκτός εκπαίδευσης πχ τομέας υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών, διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης, - βιβλιοθηκών και τεκμηρίωσης, νομικής υποστήριξης, διαχείρισης ακινήτων και τεχνικών υποδομών, συστήματα και δίκτυα πληροφόρησης και επικοινωνίας ).
Τα επαγγέλματα του προσωπικού του τομέα Εκπαίδευσης είναι:1) καθηγητές των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (professeurs de écoles , νέα ονομασία των νηπιαγωγών και δασκάλων ) , 2) Καθηγητές της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (γυμνάσια και Λύκεια) 3) Καθηγητές της φυσικής αγωγής και αθλητισμού, 4) Ψυχολόγοι της εκπαίδευσης, … Όλοι έχουν ειδικότητες με βάση το έργο και την αποστολή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Γ) Νέα αντίληψη του ρόλου του Ψυχολόγου της Εκπαίδευσης:
Ιδρυτικό πλαίσιο του ρόλου του ψυχολόγου στην εκπαίδευση ήταν το σχέδιο Langevin Wallon1946, με ιδέες που διατυπώθηκαν από το Λαϊκό Δημοκρατικό Μέτωπο πριν τον πόλεμο και τα οράματα για την εκπαίδευση από τη γαλλική εθνική αντίσταση κατά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Το δόγμα τους ήταν «όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το οικογενειακό υπόβαθρο, την κοινωνική, την εθνοτική καταγωγή, έχουν ίσο δικαίωμα στη μέγιστη ανάπτυξη του δυναμικού της προσωπικότητάς τους».
Όμως η σχολική ψυχολογία (psychologie scolaire) συνάντησε πολλές αντιστάσεις στην εκπαίδευση και περιορίστηκε στην εξέταση, διάγνωση και προσανατολισμό στο πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής. Ο βασικός ρόλος του σχολικού ψυχολόγου ορίστηκε ως «η παροχή ψυχολογικής βοήθειας σε παιδιά που αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες».
Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης και των επαγγελμάτων της επαναπροσδιορίστηκε ο ρόλος του Ψυχολόγου της Εκπαίδευσης (2017) ως η χρησιμοποίηση των επαγγελματικών προσόντων Ψυχολόγου, σύμφωνα με τις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας του, για την ψυχολογική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη και την προαγωγή της επιτυχίας όλων των μαθητών."
Παναγιώτης Χηνάς 2018


Σχετ. - http://www.education.gouv.fr/cid56479/repertoire-des-metiers-menjva-mesr.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου